Federale begroting – Regering klopt zich op de borst over arbeidsmarkthervormingen

Federale begroting - Regering klopt zich op de borst over arbeidsmarkthervormingen

De regering-Michel heeft samen met de begroting 2017 drie hervormingen van de arbeidsmarkt goedgekeurd die volgens haar voor meer welvaart en welzijn zullen zorgen. Het gaat om het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk, de hervorming van de wet van 1996 over de evolutie van de loonkosten en het creëren van de mogelijkheid om nachtarbeid in te voeren in de e-commerce. Wegens het uitblijven van een akkoord tussen de sociale partners, heeft de regering zelf het heft in handen genomen om werken meer werkbaar en wendbaar te maken, zo kondigde ze zaterdag aan. De maatregelen in het ontwerp van de zogenaamde wet-Peeters bieden volgens de regering een antwoord op de vraag hoe de economie competitiever gemaakt kan worden, de jobs van mensen werkbaar en de arbeidsmarkt wendbaar.

Vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) wil mensen de mogelijkheid geven hun werk vlotter met hun privéleven te combineren. “Als we de welvaart in dit land willen stimuleren, dan móéten we onze arbeidsmarkt hervormen”, zegt hij. Hij benadrukt dat de sociale partners de mogelijkheid behouden om voor vrijwel elke maatregel via cao’s specifieke afspraken te maken.

Zelfde verhaal wat betreft de wet van 1996 over het concurrentievermogen en de loonvorming. Omdat de sociale partners er niet uitgeraakten, duwde de regering door. Het is de bedoeling dat een modernisering van de wet de loonkostenhandicap niet meer kan terugkeren, nadat die “dankzij de taxshift werd weggewerkt”.

Dat nachtarbeid ingevoerd wordt voor e-commerce-activiteiten, is volgens Peeters omdat de werkgelegenheidskansen van die sector ten volle moeten worden benut.

bron: Belga