Federale begroting – “Ontgoocheld in houding van CD&V”

Federale begroting - "Ontgoocheld in houding van CD&V"

In een reactie op het begrotingsakkoord van de federale meerderheidspartijen zegt Groen-fractieleider Kristof Calvo ontgoocheld te zijn in de houding van CD&V. “Maar we zullen hen blijven uitnodigen om samen te werken aan een rechtvaardige fiscaliteit”, zegt Calvo. De federale regering bereikte een akkoord over de begroting voor volgend jaar en een reeks structurele hervormingen. Rond de vennootschapsbelasting en de meerwaardebelasting op aandelen wordt de komende weken en maanden voortgewerkt. Calvo toont zich daarover ontgoocheld. “Dit land verdient beter. De cinema van de voorbije week was blijkbaar voor niets. Nieuwe facturen en besparingen zijn al zeker. Op een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens blijft het wachten. De tijd was ook rijp voor een eerlijkere vennootschapsbelasting, meer op maat van KMO’s. Op die punten herleidt de regering zich tot een studiebureau.”

De fractieleider van Groen noemt de begroting opnieuw een N-VA-werkstuk. “Het gros van de inspanning gebeurt in de sociale zekerheid. Deze meerderheid vraagt meer van zieken, gepensioneerden en werkzoekenden dan van de grootste vermogens en multinationals. Er zijn de forse besparingen in de gezondheidszorg en er wordt bespaard op de welvaartsenveloppe inzake uitkeringen. Het resultaat van zulke maatregelen ligt voor de hand: meer ongelijkheid, meer onrechtvaardigheid, opnieuw.”

Groen zegt dat de druk vanuit de oppositie en samenleving naar meer eerlijkheid niet zal verminderen. “De roep om rechtvaardigheid zal steeds luider klinken. Ofwel wordt die roep beantwoord, ofwel is de regering gedoemd om zelf te verdwijnen. Wij gaan in elk geval blijven aandringen op die eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. We zijn ontgoocheld in de houding van CD&V, maar zullen hen blijven uitnodigen om samen te werken aan rechtvaardige fiscaliteit.”

bron: Belga