Federale begroting – “Hopelijk snel beslissen over investeringssteun en fiscale rechtvaardigheid”

Federale begroting - "Hopelijk snel beslissen over investeringssteun en fiscale rechtvaardigheid"

Vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) hoopt dat de federale regering “zo snel als mogelijk de concrete teksten kan afkloppen” over het creëren van meer fiscale rechtvaardigheid en het ondersteunen van kmo’s, onder andere via het faciliteren van investeringen. Dat heeft hij gezegd tijdens de voorstelling van de begroting 2017 en de flankerende maatregelen. Zoals bekend draaide de discussie binnen de regering de voorbije week over de verlaging van de vennootschapsbelasting, de invoering van een meerwaardeheffing en het versterken van het investeringsklimaat, met name voor kmo’s, start-ups en digitale projecten. Volgens premier Charles Michel gaat het om rechtvaardige fiscaliteit en economische efficiëntie. “Deze moeten samengaan, het zijn geen tegengestelden.”

De regering besliste om de drie werven nog verder te analyseren. Daarna zullen concrete wetsvoorstellen aan de regering kunnen worden voorgelegd. Michel en co stellen zichzelf geen deadline, maar hebben volgens de premier wel “de sterke wil om vooruitgang te boeken”.

Het werk over de verlaging van de vennootschapsbelasting lijkt al het verst opgeschoten. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) diende een voorstel ter zake in, maar er wordt de komende weken nog een impactanalyse uitgevoerd. “We willen ernstig te werk gaan en geloofwaardig zijn”, zei de premier. Volgens vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) moet nog nagegaan worden wat de impact van de maatregel is op enkele specifieke soorten bedrijven.

Het voorstel om het geld op de Belgische spaarrekeningen te mobiliseren en aan te wenden voor investeringen komt van Open Vld. De Croo geeft toe dat er nog veel te bestuderen valt, maar kon zaterdag toch al de grote lijnen meegeven: “Het zal gaan over het stimuleren van aandeelhouderschap, ook van niet-beursgenoteerde ondernemingen, over het aanhouden van die aandelen, maar ook over de toegang van kmo’s tot obligatieleningen”. Voor spaarders kan een obligatie een goede formule zijn tussen het weinig risicovolle spaarboekje en het aankopen van aandelen, aldus De Croo.

Rest nog de meerwaardeheffing. Zoals bekend publiceerde Peeters zijn voorstel daaromtrent donderdag integraal op zijn website. Open Vld brandde de tekst af, maar volgens CD&V-voorzitter Wouter Beke had minister Maggie De Block het voorstel niet goed gelezen. Intussen kwamen de regeringspartijen dus overeen dat een en ander verder geanalyseerd wordt.

Dat de regering tijd gekocht zou hebben en de drie netelige dossiers wegens de interne verdeeldheid voor zich uitschuift, is volgens de premier “een volledig verkeerde analyse”. Hij benadrukte op zijn persconferentie hoe de regering over veel meer dan alleen de begroting een akkoord gesloten heeft.

bron: Belga