Federale begroting – “Droevig nieuws aan de vooravond van Werelddag van Verzet tegen Armoede”

De plannen van de federale regering om de welvaartsenveloppe maar voor 75 procent aan te wenden, zal vele gezinnen opnieuw verder weg duwen van de armoedegrens. Opmerkelijk, gezien de belofte van de federale regering om de laagste inkomens op te trekken tot die Europese armoedegrens. Het Netwerk tegen Armoede vindt dat onbegrijpelijk nadat de lage inkomens al zwaar ingeleverd hebben: via duurdere energie, de indexsprong en allerlei prijsverhogingen. “De ambitie om de armoede terug te dringen, is er vooral een van woorden, maar niet van daden”, zegt coördinator Frederic Vanhauwaert van het Netwerk tegen Armoede. “Aan de vooravond van 17 oktober, Werelddag van Verzet tegen Armoede, is dat heel droevig nieuws.” De welvaartsenveloppe moet dienen om uitkeringen gelijke tred te laten houden met de gemiddelde koopkracht van elke Belg. Ze dient dus als garantie om de welvaartskloof niet groter te laten worden. Om de kloof te verkleinen, zouden nog extra inspanningen nodig zijn. “Vandaag stellen we vast dat zelfs de ambitie om de kloof niet te vergroten, losgelaten wordt”, aldus het Netwerk tegen Armoede, dat stelt dat sterkste schouders grotendeels ongemoeid worden gelaten.

bron: Belga