Federale begroting – “Besparingen in gezondheidszorg en sociale zekerheid gebeuren met fijn scalpel”

Federale begroting - "Besparingen in gezondheidszorg en sociale zekerheid gebeuren met fijn scalpel"

De besparingen in de sociale zekerheid bedragen volgend jaar 144 miljoen euro en in de gezondheidszorg 902 miljoen euro, maar daarvan slaat 673 miljoen op maatregelen die al eerder gepland waren voor 2017. Dat blijkt uit de voorstelling van de begroting 2017 van de regering-Michel. Volgens minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wordt er op haar departement bespaard en hervormd, “niet met een botte bijl maar met een fijn scalpel”. In de gezondheidszorg en sociale zaken neemt De Block een aantal maatregelen om de overconsumptie en ondoelmatig gebruik weg te werken. Zo zullen artsen en tandartsen in 2017 in 60 procent van de gevallen het goedkoopste geneesmiddel moeten voorschrijven, tot nu was 50 procent gevraagd. Dit heeft als gevolg dat de patiënt minder zal moeten betalen voor veel van zijn geneesmiddelen, voor de overheid wordt de opbrengst van de maatregel begroot op 20 miljoen euro. Vorig jaar leverde het verplicht ‘goedkoop voorschrijven’ de schatkist al 39,8 miljoen euro op, terwijl de patiënt 13 miljoen minder moest betalen.
Het remgeld op antibiotica wordt verhoogd door antibiotica onder te brengen in een andere terugbetalingscategorie. De Block: “Antibiotica zijn geen snoepjes, toch worden er nog steeds veel te veel geslikt. Op Europees vlak staat België hier op de tweede plaats”. Deze maatregel zal in 2017 14,8 miljoen euro opbrengen. Exact hetzelfde bedrag wordt bespaard door de maximumfactuur, of het maximumbedrag aan remgeld, voor het eerst sinds 2002 te indexeren.
De gedeeltelijke indexsprong voor zorgverstrekkers moet 247 miljoen euro in het laatje brengen. Hun honoraria worden volgend jaar slechts één derde geïndexeerd. “Ik besef zeer goed dat we een grote inspanning vragen van de zorgverstrekkers”, zegt De Block.
Een opvallende maatregel in de sociale zekerheid is de aanpassing van het vergoedingssysteem ‘toegelaten activiteiten tijdens ziekte’. Wie ziek is maar toch een paar dagen per week wil werken, zal zijn ziekte-uitkering zien dalen naargelang het aantal uren dat hij werkt – en niet naargelang de salarisschijf. “Het doel van deze aanpassing is meer mensen positief stimuleren om te gaan werken. We willen werken aantrekkelijker maken.” Voor de welvaartsenveloppe is in 2017 nog steeds 170 miljoen euro voorzien.
Van de regering kreeg De Block ook een mandaat om de hervorming van het ziekenhuislandschap versneld door te voeren. Ze noemt het “een van de belangrijkste en grootste hervormingen die we realiseren”. Volgens een Belfius-studie naar de financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België bleek dat in 2014 nog 32 van de 90 ziekenhuizen in het rood eindigden, maar ook dat een aantal diensten onderbezet is en er dus overaanbod is.
Er wordt nu vier miljoen euro vrijgemaakt voor consultancy. Op het terrein is er duidelijk een draagvlak aanwezig, zegt De Block. De minister kreeg ook groen licht voor een model van netwerking en behoeftenplanning voor de ziekenhuizen. Ze start nu met het vastleggen van de reglementering, waarover zal worden afgestemd met de deelstaten.
Tot slot zal worden gewerkt aan een concentratie van de complexe kankerzorg, zodat patiënten behandeld worden door de meest gespecialiseerde en ervaren teams. Aan deze hervormingen is een besparing verbonden van 92 miljoen euro in 2017.

bron: Belga