Federale begroting – Begroting wordt tijdig overgemaakt aan Europese Commissie

Federale begroting - Begroting wordt tijdig overgemaakt aan Europese Commissie

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) is tevreden dat de regering vrijdagavond een akkoord heeft bereikt over de begroting. “Het akkoord van vanavond leidt ertoe dat het ‘draft budgetary plan’ 2017 tijdig zal worden ingediend bij de Europese Commissie”, aldus de minister in een persbericht. “Ik ben tevreden over het akkoord binnen de regering op het budgettair niveau en op het niveau van de structurele hervormingen”, zegt Wilmès. “Om tegemoet te komen aan de Europese voorschriften rond de verbetering van het structurele saldo, heeft de regering gewerkt rond een inspanning van 3 miljard. Een groot deel van die inspanning draait rond maatregelen waarover al beslissingen zijn genomen, maar nog niet zijn toegepast”.
Premier Charles Michel (MR) en zijn vicepremiers zijn vrijdag tot een akkoord gekomen rond de federale begroting en de hervorming van de arbeidsmarkt. De regering sloot akkoorden en keurde wetteksten goed over de flexibiliteit van de arbeidsmarkt, de wet van 1996 over de competitiviteit van de ondernemingen en de evolutie van de brutolonen, maar ook over e-commerce.

bron: Belga