Meer dan helft van inburgeraars in Vlaamse Rand komt uit Wallonië of Brussel

Meer dan helft van inburgeraars in Vlaamse Rand komt uit Wallonië of Brussel

Liefst 54 procent van de verplichte inburgeraars in de Vlaamse Rand komt uit Brussel of Wallonië. Voor heel Vlaanderen is dat 18 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA). Het gaat om de eerste cijfers na de uitbreiding van de inburgeringsplicht begin dit jaar. Om de integratie van nieuwkomers te versterken, breidde de Vlaamse regering begin dit jaar de inburgeringsplicht uit. Nieuwkomers die binnen de 5 jaar na hun vestiging in het Waals of het Brussels gewest verhuizen naar het Vlaams gewest, dienen voortaan in Vlaanderen een inburgeringstraject te volgen.

Tussen 29 februari en 31 augustus begonnen 4.768 nieuwkomers in Vlaanderen aan een verplicht inburgeringstraject. Achttien procent (870) hiervan begon aan het traject als gevolg van de uitbreiding van de inburgeringsplicht. In de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand begonnen in dezelfde periode in totaal 163 nieuwkomers aan hun verplichte inburgering. Hiervan waren er 88 of 54 procent afkomstig uit Wallonië of Brussel.

“De verplichte inburgering is het middel bij uitstek om de integratie te bevorderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Willy Segers (N-VA). “Het spreekt voor zich dat die integratie fel bemoeilijkt wordt als meer dan de helft van de nieuwkomers in de Vlaamse Rand aan de inburgering ontsnapt. De uitbreiding van de inburgeringsplicht tot de nieuwkomers uit Wallonië en Brussel was dan ook absoluut noodzakelijk om het Vlaams karakter van de Rand te kunnen vrijwaren.”

bron: Belga