Wetenschappers ontdekken proces dat hoeveelheid CO2 in atmosfeer kan verminderen

Wetenschappers ontdekken proces dat hoeveelheid CO2 in atmosfeer kan verminderen

Een team wetenschappers aan de Universiteit Gent heeft een proces ontdekt dat kan bijdragen tot het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Hun bevindingen worden donderdag gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Science, meldt de UGent. “CO2 is samen met methaan het belangrijkste broeikasgas dat leidt tot veranderingen in ons klimaat”, brengen onderzoeker Vladimir Galvita en professor Guy Marin (Laboratory for Chemical Technology) in herinnering.

Het onderzoeksteam zocht uit hoe die grote hoeveelheid CO2 nuttig gebruikt kan worden. “In laboratoriumexperimenten werd aangetoond beide gassen in tot nu ongeziene verhoudingen en hoeveelheden met elkaar kunnen reageren tot CO, een “lego”-bouwsteen voor onder andere kunststoffen”, klinkt het. In vergelijking met bestaande processen kan hun procédé (super-dry reforming genoemd) driemaal zoveel CO2 omzetten in CO.

De uitvinding is gebaseerd op een combinatie van drie bestaande industriële processen in één chemische reactor. Daardoor verwachten de wetenschappers geen onoverkomelijke technische problemen voor de toepassing van hun uitvinding op grote schaal.

De ontdekking kan een enorme stap vooruit betekenen voor de chemische industrie in de overgang van het gebruik van aardolie naar hernieuwbare grondstoffen, aldus nog de UGent.

bron: Belga