Groen en sp.a: “Nieuwe verbrandingsoven is keuze van verleden”

Groen en sp.a: "Nieuwe verbrandingsoven is keuze van verleden"

De Antwerpse oppositiepartijen Groen en sp.a zijn niet te spreken over de beslissing van de Antwerpse afvalintercommunale Isvag om een nieuwe afvalverbrandingsoven te bouwen op de site aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. Beide partijen hebben het over “een keuze van het verleden”. “Op grote schaal afval verbranden is niet meer van deze tijd”, zegt Groen-gemeenteraadslid Freya Piryns. “Het staat haaks op de omslag naar een meer duurzaam en milieuvriendelijk afvalbeleid.” Groen hekelt onder meer dat de plannen voor een uitbreiding van de bestaande site een “handige manier” is om “te omzeilen dat een nieuwe installatie te midden van woonwijken vandaag geen vergunning meer zou krijgen”. De partij stelt dat Isvag onvoldoende rekening houdt met de omwonenden en dat Vlaanderen al een overcapaciteit aan ovens heeft.

Sp.a pleit dan weer voor een “moderne installatie op een locatie die via water of spoor bereikbaar is, en meer grondstoffen en energie uit afval kan recupereren”. De partij klaagt aan dat Isvag niet gewacht heeft op een aangekondigd onderzoek naar nieuwe afvalverwerkingstechnieken zoals de verbeterde scheiding/vergisting van restafval of chemische recyclage (vergassing en productie van methanol).

“Antwerpen is de boot van de nieuwe technieken van de toekomst aan het missen”, stelt sp.a-gemeenteraadslid Toon Wassenberg. Als de beste optie dan toch verbranding zou blijken, ziet sp.a meer heil in een havenlocatie, waar de warmte niet voor gebouwenverwarming maar voor het aandrijven van chemische processen zou kunnen dienen. “Proceswarmte kan 365 dagen per jaar worden geleverd, in tegenstelling tot seizoensgebonden gebouwenwarmte”, klinkt het. “Het levert dus een hoger energetisch rendement op, meer CO2-besparing en een hogere vergoeding voor de gerecupereerde energie.”

bron: Belga