Spanje in de ban van taalkundig debat

In Spanje woedt een taalkundig debat over het gebruik van mannelijke woorden. Dat zou een vorm van seksisme zijn. Politici en academici buigen zich erover.

Als in een groep mensen, hoe groot ook, één man aanwezig is, kies je in het Spaans voor een mannelijke woordvorm. Dat geldt overigens ook in andere romaanse talen als het Frans. Je zegt ‘nosotros’ voor wij en niet ‘nosotras’. Je zegt ‘compañeros’ en niet ‘compañeras’. Volgens sommigen is dat echter een vorm van taalkundig seksisme. Steeds meer burgers en belangenorganisaties in Spanje ijveren ervoor om zowel mannelijke als vrouwelijke vormen te gebruiken (‘compañeros y compañeras’) of te kiezen voor een neutrale vorm.

Andalusië

Het debat woedt al een tijdje. Zo heeft het bestuur van de regio Andalusië zelfs richtlijnen uitgevaardigd om seksistisch taalgebruik te vermijden. Nu heeft de discussie ook de Real Academia Española (RAE, foto) bereikt. Dat is de instelling die adviezen uitvaardigd over de Spaanse taal, te vergelijken met de Taalunie in het Nederlandse taalgebied. De vraag die op tafel ligt is of de RAE zich moet mengen in het maatschappelijk debat en een advies moet uitvaardigen.

Respect tonen

Binnen de RAE is er echter helemaal geen overeenstemming over de kwestie, zo legt El País uit. Volgens sommigen moeten academici zich ver van die "politieke" discussie houden. Volgens anderen laat de taal zich simpelweg niet commanderen en kan je er niets aan veranderen.

Taalkundige Inés Fernández-Ordóñez, het jongste lid van de RAE, reageert in El País. Zij gelooft niet dat we het gebruik van vrouwelijke woorden echt kunnen opleggen, maar ze stelt dat we wel open moeten staan voor zo’n vernieuwing. "Je kan de taal niet wijzigen per decreet, maar je moet wel respect tonen voor mensen die proberen veranderingen teweeg te brengen. Taal verandert voortdurend, daar tegenover moeten we een open houding aannemen."