Uitgaven voor hypothecaire leningen automatisch in belastingaangifte ingevuld

Uitgaven voor hypothecaire leningen automatisch in belastingaangifte ingevuld

De fiscus en banken gaan gegevens uitwisselen om de uitgaven voor hypothecaire leningen vooraf in de belastingaangifte in te vullen. Dat blijkt uit een wetsontwerp, schrijft De Tijd vandaag. Hoewel de elektronische belastingaangifte via Tax-on-web grotendeels vooraf is ingevuld, bleef het vak met de leningsuitgaven tot nu toe blanco. Het gaat voor de meeste belastingplichtigen om een van de belangrijkste belastingvoordelen.

Voortaan zullen de financiële instellingen de gegevens over de betalingen die een belastingvoordeel opleveren elektronisch doorspelen aan de fiscus. Zo kunnen de gegevens vooraf ingevuld worden. De eerste uitwisseling is gepland voor 2017, voor de betalingen voor leningen en levensverzekeringen die in 2016 gedaan zijn.

Het zijn de gegevens die vermeld staan op de papieren fiscale attesten die de banken elk jaar geven, die zullen worden doorgespeeld: het gaat om intresten en kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen en om premies voor levensverzekeringen.

Volgens Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, is het de bedoeling een aanzet te geven en een bedrag in een code in te vullen. “De belastingplichtige moet dat bedrag grondig controleren en eventueel corrigeren”, want “er zijn zo veel externe factoren die niet uit een attest blijken en niet gekend zijn bij de fiscus en de bank”.

bron: Belga