Hilde Vautmans en Wouter Devriendt bezoeken de Jungle in Calais

Europees parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) en Vlaams parlementslid Wouter Devriendt (Groen) hebben woensdag een bijna drie uur durend bezoek gebracht aan het vluchtelingenkamp in Calais, de zogenaamde Jungle. Ze deden dat naar aanleiding van de nakende ontruiming, die mogelijk al komend weekend aanvat. Beiden willen die ontruiming – en vooral de mogelijke gevolgen voor de vluchtelingen en de vele onbegeleide minderjarigen – in het kamp zo snel mogelijk op de politieke agenda zetten. Hilde Vautmans ging normaal pas in november de Jungle bezoeken, maar het kamp wordt mogelijk eerstdaags al ontruimd. Het Europarlementslid maakt zich vooral zorgen over de niet-begeleide kinderen. Uit de jongste tellingen blijken van de 10.188 bewoners er 1.179 minderjarig. Exact 1.022 minderjarigen zijn helemaal alleen in het kamp. “Wat gaat er met die kinderen gebeuren als het kamp wordt ontruimd? “, vraagt Vautman zich af. “Het wordt tijd dat de politieke wereld op tafel klopt, anders vallen die minderjarigen na de ontruiming in de handen van mensensmokkelaars. Mogelijk eindigen ze dan in de prostitutie, of worden ze gedood voor hun organen. Dat blijkt uit een bevraging bij Europol”, aldus Vautmans.
Op dit moment zijn de vrijwilligersorganisaties iedereen aan het inventariseren. “Maar dat zou moeten gebeuren door een officiële instantie. Er rest niet veel tijd meer om iedereen te registreren. Desnoods moet de ontruiming uitgesteld worden tot alle kinderen zijn geregistreerd”, aldus Vautmans. Heel wat van die kinderen hebben overigens het recht om naar Groot-Brittannië te gaan in het kader van gezinshereniging, maar de Franse overheid laat op dit moment na om die kinderen te screenen en uit het kamp te halen. “Dit zijn schrijnende omstandigheden die ik zo snel mogelijk op de politieke agenda in Europa wil zetten”, aldus Vautman. Enig nadeel is dat de volgende Europese plenaire zitting pas eind deze maand gepland staat.
Ook Wouter Devriendt wil graag eerste minister Charles Michel interpelleren. “Nu is er nog controle en overzicht, maar bij een ontruiming zal iedereen uitzwermen, ook de kinderen”, aldus Devriendt. Bij de ontruiming van het zuidelijke deel, begin 2016, raakten maar liefst 122 kinderen vermist. “België moet bij een ontruiming klaarstaan met humanitaire bijstand en de mensen die asiel willen aanvragen, begeleiden naar een correcte asielprocedure als Frankrijk dat nalaat.” Devriendt hoopt dat Michel zijn Franse collega’s hierover aanspreekt.
Uit gesprekken met enkele vluchtelingen blijkt dat velen zich niet kunnen registreren als asielzoeker, ook al wensen ze dat. “De houding van Frankrijk is onmenselijk en als Europese lidstaat is dit beschamend. Er is geen opvang, geen eten… Een ontruiming zonder alternatief en waardige opvang kan niet, anders dreigt een humanitaire catastrofe”, aldus Devriendt.
Er bestaat op dit moment nog onduidelijkheid over het precieze tijdstip van de ontruiming. Het is ook niet geweten waar de vluchtelingen zullen ondergebracht worden. Zowel Vautmans als Devriendt was danig onder de indruk en nam ruim de tijd om met vluchtelingen en vrijwilligers te spreken.

bron: Belga