Respons op oproep voor giften aan slachtoffers in Haïti “zeer laag”

Respons op oproep voor giften aan slachtoffers in Haïti "zeer laag"

De respons op de oproep van humanitaire organisaties in ons land eind vorige week om geld te schenken voor hulp aan de slachtoffers van de natuurramp in Haïti, is erg matig. Zo kreeg Caritas international nog maar 4.000 euro binnen en Unicef zo’n 7.000 euro. Ook Handicap international spreekt van een “lage respons”. De hulporganisaties hopen dat de Belgen de komende dagen meer hun hart (en hun portefeuille) zullen laten spreken, “want de noden worden nu pas goed zichtbaar.” “De eerste beelden zijn pas eind vorige week bij ons op tv gekomen”, zegt Johanna Vanraes van Caritas International. “Dan zat er nog het weekend tussen. Onze nieuwsbrief is pas verstuurd naar onze leden en donateurs. We verwachten daarom dat het bedrag van 4.000 euro de volgende dagen toch zal oplopen. Veel hangt ook af van de media. Zij houden bij dit soort natuurrampen de hulpverlening en dus ook het geven van giften op de agenda.”

Ook bij de grote achterban van Unicef is de respons op de oproep om te doneren van eind vorige week relatief spaarzaam opgevolgd. “Enerzijds kwamen er op internationaal vlak meteen grote toezeggingen voor hulp van de VS en Japan, zodat er toch wel grote middelen beschikbaar kwamen”, zegt Philippe Henon van Unicef. “Maar dat neemt niet weg dat ook wij ons steentje moeten bijdragen, temeer omdat pas na enkele dagen duidelijk wordt hoeveel doden en gewonden er precies zijn, en hoeveel woningen getroffen zijn.”

“De boodschap mag zeker niet zijn, dat er geen financiële hulp nodig is”, voegt Johanna Vanraes van Caritas International daar aan toe. “Haïti is nu eenmaal een van de armste landen ter wereld en het land is al vaker getroffen door natuurgeweld, o. m. ook door aardbevingen. Omdat de schade door orkaan Matthew over een relatief groot gebied verspreid is, maakt dit de hulpverlening tot een dure zaak. Giften blijven daarom nodig.”

“Momenteel is de respons op onze oproep om geld te doneren zeer laag”, zegt Diana Vanderheyde, woordvoerster van Handicap International. “Hoewel Haïti dringend hulp nodigt heeft”, voegt ze er meteen aan toe. “Volgens de informatie die we vanuit het terrein krijgen, loopt het aantal gewonden in de nog functionerende gezondheidscentra en ziekenhuizen in Haïti op. En een tekort aan drinkwater zal het risico op epidemieën en voedselschaarste verhogen.”

bron: Belga