Poolbasis Prinses Elisabeth – “Charles Michel moet rechtsstaat respecteren”

Poolbasis Prinses Elisabeth - "Charles Michel moet rechtsstaat respecteren"

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Elke Sleurs (N-VA) “respecteert niet een van de rechterlijke besluiten” over het beheer van de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth. “Erger nog, ze blijft zich opstandig gedragen”, zo klaagt de International Polar Foundation aan in een open brief aan premier Charles Michel (MR). “Charles Michel moet de rechtsstaat respecteren”, zei expeditiechef en voorzitter Alain Hubert tijdens een persconferentie. Sleurs werd in de afgelopen zestien maanden in totaal zes keer veroordeeld omdat ze het bestuur van de zuidpoolbasis Prinses Elisabeth van de poolstichting had afgenomen. Meest recent nog op 23 september, toen de Raad van State een koninklijk besluit opschortte waarmee Sleurs de werking van het poolsecretariaat wilde regelen. De poolstichting stelt op basis van het arrest dat ze de enige exploitant is van de basis op Antarctica. Sleurs zou echter al te kennen hebben gegeven dat Defensie het beheer op zich zal nemen. “U begrijpt dat we de belangen van de Staat verdedigen, ook als er een arrest is”, reageerde haar kabinet volgens de stichting op een vraag tot meer uitleg.

De International Polar Foundation vraagt aan Charles Michel dat hij Sleurs tot de orde roept. “We vragen formeel aan de premier om deze rampzalige situatie onverwijld recht te zetten door, net zoals de Raad van State, te erkennen dat de poolstichting de enige operator is van de Prinses Elisabeth-basis en door met haar de overeenkomsten af te sluiten die het mogelijk maken de basis te vrijwaren”, luidt het in de open brief.

Als de federale overheid de overeenkomst echt wil verbreken, kan ze dat doen door de eerder bepaalde voorwaarden te respecteren, zo geeft bestuurder Philippe Bodson aan. Concreet gaat het dan om een betaling van 16 miljoen euro (na aftrek van afschrijvingen) aan de organisatie die de poolbasis “ontworpen, gefinancierd, gebouwd en beheerd” heeft.

bron: Belga