‘Impact patiëntveiligheidsincident op zorgverleners onderschat’ (KUL-onderzoek)

De impact van een patiëntveiligheidsincident (PVI) op de betrokken zorgverleners wordt onderschat. Dat concluderen onderzoekers van het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van de KU Leuven uit een bevraging bij 2.387 artsen, verpleegkundigen en verloskundigen uit tien Nederlandse ziekenhuizen, die participeren aan het Leernetwerk Peer Support. Dit werd opgericht om de ondersteuning van deze zorgverleners te verbeteren. Een patiëntveiligheidsincident is een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die bij de patiënt tot schade heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden. Vijfentachtig procent van de ondervraagde zorgverleners meldde tijdens zijn of haar loopbaan al bij een dergelijke PVI betrokken te zijn geweest. Meer dan 30 procent was betrokken bij een incident met permanente schade of overlijden tot gevolg. De belangrijkste symptomen die na zo’n PVI door meer dan 50 procent van de ondervraagden vernoemd werden, zijn hyperalertheid, schaamte, twijfel over kennis en kunde, stress en zich angstig voelen. Een op de tien meldde dat flashbacks en de angst voor een klacht of tuchtzaak gedurende meer dan 2 maanden bleven aanhouden.

Als voornaamste ondersteuningsbehoeften na een PVI signaleerden de ondervraagden inhoudelijke duidelijkheid en informatie over de afhandeling. Ook erkenning van het probleem, wegnemen van het schuldgevoel en extra begeleiding werden genoemd maar in mindere mate. Twintig procent had behoefte aan een time-out of extra verlof. Bij artsen steeg dit percentage tot 25 à 30 procent als het ging om een PVI met blijvende schade of overlijden. De meeste steun kreeg men van collega’s op de afdeling of anderen die iets dergelijks meemaakten. Men ging in de praktijk niet op zoek naar ondersteuning binnen het ziekenhuis of huisarts. Vijftien à 20 procent had behoefte om te praten met een neutraal persoon of een professioneel opgeleid iemand, maar had hiertoe niet de kans gekregen.

Professor Kris Vanhaecht, die het onderzoek leidde, pleit voor meer ondersteuning van de betrokken zorgverleners. “De impact van een PVI op zorgverleners wordt onderschat, zowel in aantal zorgverleners als in type, ernst en tijdsduur van de symptomen. De nasleep van een PVI heeft een negatieve impact op het persoonlijke en professionele leven van zorgverleners. Symptomen als twijfel en angst brengen mogelijk een extra risico met zich mee om opnieuw bij incidenten betrokken te raken.” Er is volgens hem derhalve nood aan bewustwording over deze emotionele nasleep, de uitbouw van professionele ondersteuning alsmede het beter bekendmaken van de beschikbare systemen voor ondersteuning.

Bron: Belga