Deelstaten bereiken akkoord over verdeling Belgische klimaatinspanningen

Deelstaten bereiken akkoord over verdeling Belgische klimaatinspanningen

De deelstaten hebben een akkoord bereikt over de verdeling van de Belgische klimaatinspanningen tot 2020. Daardoor kan 450 miljoen euro uit de verkoop van emissierechten, die geblokkeerd stond op een rekening, worden vrijgemaakt om klimaatbeleid te voeren. De federale en regionale ministers van Energie hadden eigenlijk in december vorig jaar al al een akkoord over de verdeling van de klimaatinspanningen. De federale overheid engageerde zich ertoe 7.000 kton bijkomende reducties van broeikasgassen te realiseren. De drie gewesten zullen in de periode 2013-2020 hun uitstoot lineair beperken. Dat moet tegen 2020 leiden tot een daling met 15,7 procent in het Vlaams gewest, 14,7 procent in het Waals gewest en 8,8 procent in het Brussels gewest.

Dat akkoord werd echter nog steeds niet in wetten omgezet. Er bleef immers discussie over de solidariteit tussen de gewesten, vooral tussen het Vlaamse en het Waalse. Wallonië heeft immers meer ruimte om installaties voor hernieuwbare energie bij te bouwen, en daar moet een Vlaams bedrag tegenover staan.
De gewesten zijn maandagavond met een akkoord onder de arm naar federaal energieminister Marie Christine Marghem getrokken. De precieze inhoud van de tekst is nog niet bekend.

bron: Belga