Begrotingsoverleg houdt regering in een houdgreep

Belga / B. Doppagne

De onderhandelingen over de federale begroting zitten muurvast. Premier Charles Michel (MR) en regeringspartij CD&V worden met de vinger gewezen.

Het federale politieke jaar is op een onconventionele manier gestart. De Kamer moest het doen zonder een state of the union van premier Charles Michel (foto), nochtans een moderne traditie. De eerste minister stelde zijn toespraak uit nadat CD&V maandagavond opstapte van de begrotingsgesprekken.

Het breekpunt aan de onderhandelingstafel was de meerwaardebelasting op aandelen (zie kader). De christendemocraten plaatsten zo’n belasting op de agenda en eisen dat de maatregel voor het einde van het jaar goedgekeurd wordt. De andere gesprekspartners willen enkel een ‘bestudering’ van het voorstel beloven en dat is te min voor CD&V. Bij het ter perse gaan was er nog geen akkoord.

Binnen de meerderheid wordt niet alleen de oranje kant met de vinger gewezen. Er is ook kritiek op de werkwijze van premier Michel. Hij zou te lang in het buitenland gezeten hebben waardoor de heikele kwestie te lang bleef liggen.

Het ontbreken van een state of the union was een ideale schietschijf voor de oppositie. Te meer omdat geen enkel lid van de regering kwam opdagen voor de eerste zitting en minister van Middenstand en Zelfstandigen Willy Borsus (MR) opgeroepen moest worden. “We vragen een minimum aan respect”, klonk het in koor.