Na commotie over “Grasleifeestje” wil Gent debat over levendigheid versus leefbaarheid

De Gentse schepen Christophe Peeters (Open Vld), onder meer bevoegd voor Feesten, wil graag een debat over de vraag waar de stad naar toe wil met het gebruik van haar openbare ruimte. Dat klonk na kritische vragen van zowel zijn coalitiepartners sp.a en Groen als oppositiepartijen N-VA en CD&V over het private openingsfeest van Post Plaza op de Graslei. Voor Sven Taeldeman (sp.a) botste Gent op haar grenzen als het gaat om het privaat gebruik van openbaar domein. Voor zijn collega-raadslid Bruno Matthys heeft het evenement “de goede reputatie van de stad het het goede werk van het bestuur ernstige schade toegebracht”. Het evenement heeft heel wat Gentenaars tegen de borst gestoten, klonk het bij Groen.
Schepen Peeters startte zijn betoog met een aantal feiten. Volgens hem kreeg de stad in februari een eerste vraag om een openingsfeest te houden op de Korenmarkt. Omwille van tramlijnen bleek dat plein daarvoor niet geschikt. Daarna werd de idee geopperd om het feest eind juni te houden aan de Graslei, en een ponton te delen met Pole Pole dat enkele weken later zou starten, maar dat haalde het om veiligheidsredenen niet.
Uiteindelijk verleende waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal op 8 september een vergunning voor het ponton, op voorwaarde dat de stad akkoord ging, wat ook formeel gebeurde op 23 september. Toch benadrukte Peeters dat de stad pas een goede week voor de start wist dat het evenement niet voor 300, maar voor 700 tot duizend bezoekers bedoeld was. Voor zowel Groen als sp.a, maar ook voor de oppositiepartijen, was het evenement op die plaats alvast niet voor herhaling vatbaar.
Peeters erkende dat er nood is aan een debat over levendigheid versus leefbaarheid, stedelijkheid en het gebruik van de publieke ruimte. “Soms zit je aan de grenzen van je groei”, zei Peeters tijdens het debat. “Gent is hip mede door het organiseren van allerhande evenementen. Misschien zijn we een grootstad in wording die momenteel een puberfase doormaakt.”
Peeters haalde tot slot in bedekte termijn uit naar zijn collega-schepenen Tom Balthazar (sp.a) als Elke Decruynaere (Groen), die vrijdag al lieten weten dat een dergelijk evenement niet voor herhaling vatbaar is. “Het is goed dat men in de politiek niet altijd reageert op wat op Twitter en Facebook verschijnt”, zei Peeters. Zonder openlijk naar Groen te verwijzen, klonk het nog: “Beleidsverantwoordelijkheid dragen is soms dingen doen en meebeslissen over zaken waar de achterban het niet altijd mee eens is. Verantwoordelijkheid nemen en maagdelijkheid behouden is een moeilijke combinatie.”

bron: Belga