Federale begroting – “Nog geen sprake van een akkoord”

Federale begroting - "Nog geen sprake van een akkoord"

“Er is nog geen sprake van een akkoord over de begroting. De hervorming van de vennootschapsbelasting en de arbeidsmarkt maakt integraal deel uit van het begrotingsakkoord en daar zijn nog stappen te zetten”, zo klinkt het maandagavond bijzonder stellig op het kabinet van N-VA-vicepremier Jan Jambon, nu sommige media het akkoord over de begroting als een feit beschouwen. Maandagochtend bleek al dat de discussie over de begrotingscijfers eigenlijk grotendeels rond is. Op misschien 10 miljoen euro na, zo poneerde MR-vicepremier Didier Reynders voor de camera. Iets wat nadien nergens echt werd tegengesproken.
De kern van de zaak ligt intussen immers bij de structurele hervormingen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt heeft een stapsgewijze hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting klaar en N-VA lijkt die absoluut samen met de begroting voor 2017 te willen afkloppen.
CD&V kwam daar dit weekend echter doorfietsen met een meerwaardebelasting die de fiscaliteit rechtvaardiger moet maken. De christendemocraten mikken met name op een algemene meerwaardebelasting op aandelen en daarvan afgeleide producten in handen van natuurlijke personen. Die zou oplopen tot 30 procent, maar afnemen voor wie zijn aandelen langer in handen houdt. Een eerste schijf van meerwaarden zou bovendien worden vrijgesteld, terwijl minwaarden beperkt aftrekbaar zouden blijven.
Vraag is in welke mate daar nog een volledig uitgewerkt akkoord over mogelijk blijkt. De coalitiepartners van CD&V pikken het alvast niet dat de christendemocraten zo fors inzetten op een voorstel dat ze nauwelijks twee dagen geleden pas op tafel hebben gelegd. Of een totaalakkoord op alle punten – inclusief ook nog de flexibilisering van de arbeidsmarkt – nog haalbaar is, zal maandagnacht moeten blijken.

bron: Belga