Veiligheidsraad stemt zaterdag over Russische tekst over wapenstilstand voor Aleppo

Veiligheidsraad stemt zaterdag over Russische tekst over wapenstilstand voor Aleppo
Veiligheidsraad stemt zaterdag over Russische tekst over wapenstilstand voor Aleppo

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gaat zaterdag stemmen over een ontwerpresolutie waarin Rusland oproept tot een staakt-het-vuren in Aleppo, de stad die het land samen met het Syrische regime bombardeert. In de tekst wordt niet gesproken over een stopzetting van militaire vluchten over de stad. Volgens diplomaten zullen de vijftien leden van de Raad de tekst onderzoeken, nadat ze zaterdag eerst zullen stemmen over een ontwerpresolutie van Frankrijk over het einde van de bombardementen op Aleppo.
De Russische tekst roept op tot “de onmiddellijke beëindiging van de vijandelijkheden, in het bijzonder in Aleppo”, en roept alle partijen op om humanitaire hulp toe te laten.
Rusland legt de tekst voor aan de Veiligheidsraad nadat het eerder dreigde mogelijks zijn vetorecht te zullen gebruiken om de tekst van Frankrijk te blokkeren.
Al de hele week onderhandelen de leden van de Veiligheidsraad over de Franse ontwerpresolutie die een einde wil maken aan de zware bombardementen op en de militaire vluchten over de belegerde stad Aleppo, en humanitaire hulp wil mogelijk maken.
Zo’n 250.000 mensen worden dagelijks gebombardeerd in de oostelijke rebellenwijken van Aleppo door het Syrische regime, dat met de steun van Russische vliegtuigen het stadsdeel weer wil innemen.
Vrijdag kwam de Veiligheidsraad in spoedzitting bijeen op vraag van Rusland, dat de speciaal VN-gezant voor Syrië Staffan de Mistura wou horen over zijn voorstel voor een staakt-het-vuren. Daarbij zouden de jihadisten van al-Nusra Aleppo met de wapens in de hand mogen verlaten, om op die manier de gegijzelde burgerbevolking te sparen.
Moskou zegt in zijn voorstel het plan van Mistura te steunen, en vraagt aan secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon een gedetailleerd plan op te stellen dat ter goedkeuring aan de Veiligheidsraad kan worden voorgelegd.

Bron: Belga