N-VA zet twee Wetterse schepenen uit partij

De N-VA heeft het lidmaatschap van twee schepenen in Wetteren beëindigd. De partij hoopt dat daarmee “de rust weerkeert” binnen de N-VA in Wetteren. Die zit namelijk al maanden zonder lokaal bestuur. Aan de basis van de strubbelingen in Wetteren ligt een “gebrek aan vertrouwen” tussen de lokale partijleden, zegt Marius Meremans, Vlaams volksvertegenwoordiger voor de N-VA. “We hebben dat proberen te herstellen, maar dat is niet gelukt.” Sinds enkele maanden stond de afdeling onder toezicht van het arrondissementeel bestuur.
De zaak kwam deze week voor de nationale verzoenings- en tuchtcommissie van de partij. Die besliste om het lidmaatschap van de schepenen Herman Strobbe en Guido Van Den Berghe te beëindigen, omdat dat volgens haar de afdelingswerking in Wetteren ten goede zou komen. “Politiek is een ploegsport en de commissie oordeelt dat Herman Strobbe en Guido Van Den Berghe hun eigen ambities boven die van de partij plaatsen”, luidt het.
Volgens Meremans ziet het er niet naar uit dat beide heren hun mandaat als schepen zullen neerleggen. Daarmee houdt de N-VA nog maar een van haar drie schepenen over in de gemeente. N-VA Wetteren, bij monde van schepen Jean-Paul De Corte en gemeenteraadslid Annelien Van Der Gucht (die De Corte vanaf januari opvolgt als schepen), benadrukt wel dat het gevoerde beleid zonder meer zal verdergezet worden. “Onze coalitiepartners zijn reeds op de hoogte. Wat ons betreft zijn er geen gevolgen voor de samenwerking binnen het schepencollege.”

bron: Belga