Vlaamse regering ratificeert Klimaatakkoord van Parijs

Vlaamse regering ratificeert Klimaatakkoord van Parijs

De Vlaamse regering heeft het ontwerp van instemmingsdecreet over de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs definitief goedgekeurd. Dat gebeurde op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege. Het dossier gaat nu naar het Vlaams Parlement. Afhankelijk van de snelheid waarmee dit dossier in het Vlaams Parlement wordt behandeld, kan Vlaanderen het ratificatieproces nog dit jaar – en mogelijk nog voor of tijdens de COP22 in Marrakesh – afronden.

Joke Schauvliege: “Vorige vrijdag hebben wij tijdens een buitengewone Raad Leefmilieu de ratificatie van de Europese Unie goedgekeurd, die deze week door het Europees Parlement is aangenomen. De Europese goedkeuring leidt ertoe dat het Klimaatakkoord van Parijs bij aanvang van de COP22 in Marrakesh in werking zal zijn, terwijl de individuele lidstaten op basis van hun eigen nationale procedures de ratificatie voortzetten. De Vlaamse regering heeft alvast dat deel van het werk afgerond.”

De ratificatie van de EU werd op 5 oktober 2016 neergelegd bij de VN, waardoor de dubbele drempel – meer dan 55 landen samen goed voor meer dan 55 procent van de wereldwijde broeikasgasuitstoot – werd gehaald.

bron: Belga