Vlaamse regering plant tijdelijke fiscale regularisatie

Vlaamse regering plant tijdelijke fiscale regularisatie

Er komt ook in Vlaanderen een fiscale regularisatie voor wie zijn belastingen ontdoken heeft. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. De regularisatie zal tijdelijk zijn en men kan maar eenmaal een bedrag aangeven. Tommelein wil de opbrengst van de regularisatie gebruiken om de erfbelasting te hervormen. “De huidige tarieven lopen op tot 65 procent. Billijkere tarieven zullen leiden tot minder belastingontwijking”, aldus Tommelein. Na de federale overheid wil dus ook Vlaanderen een eigen fiscale regularisatie invoeren. Het voorontwerp van decreet daarover is vandaag principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering en moet nu naar de adviesraden en de Raad van State. De regularisatie zal beperkt zijn tot sommen waarop zuiver Vlaamse belastingen zijn ontdoken. Voor gemengde bedragen is een samenwerkingsakkoord nodig met de federale overheid en de gewesten. Die onderhandelingen zijn volop bezig.

In de praktijk zal de Vlaamse regularisatie vooral over erfbelastingen gaan, al kan ze theoretisch ook van toepassing zijn op registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting).

Vlaanderen kiest voor een tijdelijke regularisatie, tot 31 december 2020. Enkel spontane aangiften zullen in aanmerking komen. Van zodra de Vlaamse Belastingdienst of het gerecht stappen heeft gezet of sancties heeft opgelegd, is regularisatie onmogelijk. De aangever geniet fiscale en strafrechtelijke immuniteit. Men zal slechts eenmaal een ontdoken som kunnen regulariseren. Bezwaar maken tegen een berekende heffing is onmogelijk.

De Vlaamse regering wil vlakke tarieven hanteren voor de regularisatie. Ze maakt ook een onderscheid tussen verjaarde en niet-verjaarde bedragen. Voor niet-verjaarde ontdoken erfbelasting zou een tarief gelden van 35 procent voor de rechte lijn en 70 procent voor alle andere. Voor andere niet-verjaarde belastingen is het tarief 20 procent. Voor alle verjaarde bedragen betaalt de aangever 37 procent in 2017. Jaarlijks komt daar één procent bij om te eindigen op 40 procent in 2020.

De opbrengst van de regularisatie wil minister Tommelein graag gebruiken voor de geplande hervorming van de erfbelasting. Die wil Tommelein graag “billijker” maken. “De huidige tarieven tussen broers en zussen, neven en nichten of ooms en tantes lopen op tot 65 procent. Dergelijke hoge tarieven stimuleren belastingontwijking omdat ze als confiscatie worden ervaren. We zullen daarom werk maken van een meer rechtvaardige en faire fiscaliteit”, aldus de Open Vld-minister.

bron: Belga