Vanvelthoven (sp.a) wil hoorzitting met administratie over “systematische fout” ramingen

Vanvelthoven (sp.a) wil hoorzitting met administratie over "systematische fout" ramingen

Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) wil dat de Kamercommissie Financiën en Begroting snel de administratie uitnodigt voor een gedachtewisseling over de fiscale inkomsten. Hij reageert daarmee op de open brief die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vorige week publiceerde en waarin hij de “systematische fout” bij de ramingen aankaartte. “J’en ai marre. Ik heb er genoeg van.” Met die woorden maakte minister Van Overtveldt vorige week duidelijk dat hij de kritiek op zijn rekenkunde bij elke begrotingsronde beu was. Uit een grondige analyse van de FOD Financiën besloot de N-VA-minister dat er een systematische fout zit in de methodiek die wordt gebruikt bij de raming van de inkomsten.

“Ik heb de nota van de administratie aandachtig gelezen en het is mijns inziens aangewezen de auteurs van de nota, de heren Valenduc en Lenoir, uit te nodigen voor een gedachtewisseling”, schrijft Vanvelthoven in een brief aan commissievoorzitter Eric Van Rompuy. Hij meent dat de nota en de uitspraken van de minister “bijzonder relevant” zijn in het kader van de begrotingsopmaak. Daarom zou de gedachtewisseling idealiter plaatsvinden voor de parlementaire discussie over de begroting uit de startblokken schiet, luidt het.

bron: Belga