Ploeg-Michel staat voor weekend met overuren

Ploeg-Michel staat voor weekend met overuren

De regering-Michel vat dit weekend de finale onderhandelingen over de begrotingsopmaak voor volgend jaar aan. De timing wordt stilaan krap, want dinsdag wordt premier Charles Michel in de Kamer verwacht voor zijn state of the union, waarin hij de beleidsoriëntaties voor het komende jaar uit de doeken doet. In regeringskringen valt te horen dat er vooruitgang wordt geboekt, zij het langzaam. Terwijl eerst nog een werkgroep en een vergadering van de kabinetschefs geagendeerd staat, is het de bedoeling dat de topministers van de regering-Michel en de betrokken vakministers later op de dag nog plenair bij mekaar komen. Verschillende bronnen gaan er van uit dat een akkoord pas voor later in het weekend is. Nog niet zo lang geleden gebeurde het dat er zelfs pas op dinsdagochtend, dus niet zo gek lang voor de beleidsverklaring, witte rook uit de schouw kwam.

Zoals bekend moet de regering volgens de meest recente cijfers op zoek naar 4,2 miljard euro om de begroting in 2017 op koers te houden met het oog op de afspraken met Europa. Op 15 oktober, vier dagen na de state of the union, moet de ploeg-Michel haar begrotingshuiswerk bij de Europese Commissie binnendienen.

Enkele weken terug liet minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) verstaan dat de pil niet zo bitter hoeft te zijn. Eerst en vooral wees ze erop dat Europa een verbetering van het structurele saldo vraagt van 0,6 procent van het bbp, terwijl ons land zelf 0,84 procent naar voren heeft geschoven. Bovendien stelde ze ook het nut in vraag van de buffer van 1 miljard euro voor tegenvallende conjunctuur. Een goede bron liet eerder deze week noteren dat gemikt wordt op een bedrag in de buurt van 3 miljard euro.

Over die buffer rijst de vraag of N-VA die zomaar wil laten sneuvelen. Pas vorige week schreef minister van Financiën Johan Van Overtveldt een open brief waarin hij de “systematische fout” in de procedures om de fiscale inkomsten te ramen aankaartte. Andere werven die op tafel liggen, zijn de hervorming van de vennootschapsbelasting en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een fors menu, met andere woorden.

Over de inhoud van de gesprekken bleven de onderhandelaars de voorbije dagen discreet. De Tijd citeert vrijdag regeringskringen die aangeven dat minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) alsnog bereid zou zijn 400 miljoen euro extra te besparen. In haar omgeving wordt dan weer herhaald dat iedereen binnen de regering eerst moet realiseren wat afgesproken is. Eens dat gebeurd is, kan rond de tafel worden gezeten, luidt het. De christelijke vakbond ACV-Transcom waarschuwt vrijdag dat de regering nadenkt over een verhoging van de BTW-tarieven voor taxi’s van 6 naar 12 procent.

bron: Belga