Nieuwe maatregel ministerraad moet pan-Europese pensioenfondsen lokken

Nieuwe maatregel ministerraad moet pan-Europese pensioenfondsen lokken

De ministerraad heeft een maatregel goedgekeurd die ons land aantrekkelijker moet maken als vestigingsplaats van pan-Europese pensioenfondsen. Ons land neemt al een sterke positie in als locatie voor dergelijke pensioenfondsen. Een ingreep in de bedrijfsvoorheffing moet het mogelijk maken er nog meer aan te trekken, legt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uit. Een pan-Europees pensioenfonds is een pensioenfonds dat gevestigd is in een land van de Europese Unie en dat actief is in een of meerdere landen van de Unie. Momenteel zijn vijftien dergelijke pensioenfondsen in ons land gevestigd, waardoor België in de top-3 in Europa staat. Een werkbezoek bij Amerikaanse multinationals in de Verenigde Staten leerde minister Van Overtveldt dit jaar dat de Belgische bedrijfsvoorheffing op pensioenuitkeringen aan niet-inwoners, een rem vormt om naar België te komen.

Daarom stelt de nieuwe maatregel de uitkeringen aan niet-inwoners van pan-Europese pensioenfondsen met vestiging in ons land vrij van bedrijfsvoorheffing indien de gepensioneerde geen band heeft met België. De meeste niet-inwoners zijn weliswaar al vrijgesteld als gevolg van een dubbelbelastingsverdrag. Toch schrikt de administratieve rompslomp om de vrijstelling te bekomen, veel multinationals af, legt Van Overtveldt uit. De probleem wordt met de aanpassing uit de wereld geholpen.

Het ontwerp zal gelden op de pensioenen die worden betaald of uitgekeerd vanaf 1 januari 2017. De tekst verhuist voor advies naar de Raad van State.

bron: Belga