Italië krijgt in 2019 Vlaamse vertegenwoordiging

Italië krijgt in 2019 Vlaamse vertegenwoordiging

De Vlaamse regering is van plan om in 2019 een diplomatieke vertegenwoordiging te openen in Rome. Dat kondigt Vlaams miniter-president Geert Bourgeois aan. Italië zou daarmee de twaalfde Algemene Afvaardiging van de Vlaamse regering worden. Nu heeft Vlaanderen al ‘ambassades’ in in Brussel (Europese Unie), Den Haag, Berlijn, Parijs, Londen, Wenen, Madrid, Warschau, Genève (Verenigde Naties), Pretoria en New York.
Het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 voorziet in de uitbreiding van het diplomatieke netwerk. De regering wil het Departement internationaal Vlaanderen ook uitbouwen tot een echt Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken.

De keuze voor Rome gebeurde volgens minister-president Bourgeois op basis van een SWOT-analyse van verschillende mogelijke plaatsen waarbij het middenveld betrokken werd.

Bourgeois: “De keuze is op Italië gevallen, de enige van de grote lidstaten van de Europese Unie waar er nog geen Vlaamse Algemene Afvaardiging is. Italië is de zesde exportmarkt voor Vlaanderen. Binnen Europa is het de vijfde belangrijkste exporteur en wereldwijd bekleedt het de tiende plaats”.

Volgens Bourgeois zal de diplomatieke vertegenwoordiging in Rome een mooie aanvulling zijn op de bestaande kantoren van Flanders Investment & Trade en Toerisme Vlaanderen in Rome en Milaan. “Enerzijds zal de nieuwe post inzetten op het verstevigen van de huidige bilaterale, culturele en onderzoekssamenwerking en op het uitbouwen van de politieke contacten, zowel in Rome als in de verschillende autonome regio’s van het land. Anderzijds zal ze ook fungeren als verbindingsbureau met het Wereldvoedselprogramma (WFP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO), die allebei in Rome gevestigd zijn”, aldus Bourgeois.

bron: Belga