Naar een grote publieksreceptie op 11 juli in Brussel?

Naar een grote publieksreceptie op 11 juli in Brussel?

Sven Gatz, Vlaams minister bevoegd voor Brussel, laat onderzoeken of de traditionele avondlijke receptie op het Brussels stadhuis ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag op 11 juli niet kan vervangen worden door een grote publieksreceptie zoals dat in andere grote steden gebeurt met bijvoorbeeld Nieuwjaar (in Gent). Dat stelde hij in een evaluatie van de 11 juliviering in de hoofdstad in antwoord op Vlaams parlementslid Karl Vanlouwe in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement. De minister wil ook een grote samenwerking van de Vlaamse cultuurhuizen in Brussel.
Gatz toonde zich tevreden over de afgelopen 11 juliviering ‘Vlaanderen Feest, Brussel Danst’ in Brussel. “Ik denk dat we kunnen spreken van een geslaagde editie: 11.000 mensen naar Brussel halen op een maandag en in een periode waarin onze hoofdstad worstelt met heel wat problemen en perceptieproblemen, is een mooi resultaat”, vond de Open Vld-minister. In 2015 trok de viering weliswaar 14.000 bezoekers, maar toen viel de Vlaamse Feestdag op een zaterdag. Voor Vanlouwe is de kloof in het bezoekersaantal groot met de jaren 2013 en 2014, toen er respectievelijk 6.000 en 7.000 bezoekers geteld werden. De N-VA’er wijst erop dat er onder de toenmalige bevoegde minister Pascal Smet (sp.a) ook nauwelijks een link gelegd werd met de Vlaamse Feestdag.
Op de Grote Markt werd een piek van 2.500 bezoekers geteld en op het Muntplein van 2.000. Vorig jaar was dat net omgekeerd. De Dance Battles op het Muntplein trokken 180 dansers uit 8 landen (tegen 85 uit 3 landen in 2015). Gatz verwees ook naar het succes van het tangosalon in de Spiegelzaal van het Brussels Parlement, dat voor het eerst georganiseerd werd, en naar de aangename sfeer op het parcours tussen de twee pleinen. De minister was ook opgetogen over samenwerking met de Muntschouwburg, de VRT en BRUZZ. Organisator Muntpunt en de VRT hebben elkaar gevonden en zijn zeer te spreken over de samenwerking, voegde hij er nog aan toe.

bron: Belga