Leeftijdspiramide “een te bespreken piste met de sociale partners”

Leeftijdspiramide "een te bespreken piste met de sociale partners"

Voor CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer is de verplichte leeftijdspiramide bij grote ontslagrondes, zoals Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten voorstelt, “eventueel een te bespreken piste met de sociale partners zolang we de vooroordelen van de te dure 55-plussers de wereld niet uit krijgen”. Zo wijst Vercamer op een studie van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid die wijst op het gebrek aan opleiding en een geringe functiemobiliteit als voornaamste reden voor een lagere arbeidsmarktparticipatie, eerder dan dat deze werknemers veel te duur zijn omwille van de anciënniteitsverloning. Maar dat idee vindt zeker en vast niet overal haar ingang en dus kan de leeftijdspiramide voor de CD&V’er een piste zijn. Maar dat kan enkel na overleg met de sociale partners.

bron: Belga