EU-parlement geeft opnieuw “politiek signaal” tegen ggo’s

Het Europees Parlement wil niet dat de Europese Commissie groen licht geeft aan de teelt en import van 5 ggo-gewassen. Bart Staes (Groen) spreekt van een politiek signaal. “De stemming van vandaag toont opnieuw aan dat de EU ontegensprekelijk tegen de import en de teelt van ggo’s is”, zegt hij. Mark Demesmaeker (N-VA) stemde niet mee met Staes en beroept zich op de wetenschappelijke expertise van EFSA, het Europees voedselveiligheidsagentschap. Genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) zorgen al jaren voor politieke hoogspanning in Europa. Vorig jaar werd een voorstel van de Commissie om lidstaten toe te staan de import van ggo’s op hun eigen grondgebied te verbieden, ook al bestaat daar Europese toestemming voor, naar de prullenmand verwezen. Ook de beslissingsbevoegdheid over de teeltautorisatie ligt bij de Commissie, omdat de lidstaten er maar geen vergelijk over kunnen vinden.

Nu moet de Commissie beslissen over een vernieuwde vergunning voor de teelt van MON810, de ggo-mais van Monsanto, over een eerste vergunning voor de teelt van twee andere ggo’s en over de import van twee genetisch gemodificeerde gewassen. Het parlement roept de Commissie op geen groen licht te geven. Staes wijst op de wankele wetenschappelijke onderbouw en is bezorgd over de manier waarop EFSA tewerkgaat.

Mark Demesmaeker is wel gewonnen voor ggo’s. “De Europese goedkeuringsprocedure voor ggo’s is bijzonder strikt, met de grondige EFSA-risicobeoordeling als cruciale factor”, zegt hij. “De N-VA gelooft sterk in een wetenschappelijk onderbouwd en een op feiten gebaseerd beleid, zij die deze bezwaren steunen blijkbaar niet.” Met andere woorden: volgens Demesmaeker is de beoordeling door EFSA wel degelijk waterdicht.

De N-VA’er wijst er nog op dat biotechnologie een belangrijke sector is voor innovatie, onderzoek en ontwikkeling. “Ook Vlaanderen, en in het bijzonder Gent, is toonaangevend in dergelijk onderzoek. De bezwaren geven het signaal dat Europa een rem wil zetten op dit onderzoek, wat volgens mij verkeerd en nefast is.”

Bron: Belga