“Er komen nog Jordy’s”

Er komen nog Jordy's

“We moeten ons geen illusies maken. Er komen nog Jordy’s. Dat is inherent aan hulpverlening. Er bestaat geen waterdicht systeem, anders was het geen hulpverlening meer”. Dat zegt Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van het agentschap Jongerenwelzijn, in een gesprek met Sociaal.Net. In dat interview verdedigt Van Mulders zich ook tegen de kritiek op de hervormingen en bureaucratie in de jeugdhulp. Er is de voorbije weken heel veel gezegd en geschreven over de dood van Jordy Brouillard, de 19-jarige jongeman die na een leven in jeugdinstellingen van ontbering is gestorven in een tentje aan Gentse Blaarmeersen. De jeugdhulp kwam in het oog van de storm terecht.

In een gesprek met Sociaal.Net reageert Stefaan Van Mulders, topman van het agentschap Jongerenwelzijn: “Het klopt dat wij af en toe in crisissen en stormweer belanden. De negatieve beeldvorming die dan overheerst, frustreert me soms”. “We proberen dat te doorbreken door de jeugdhulp ook positief in de kijker te zetten. De jeugdhulp in Vlaanderen maakt een enorme transitie door. Jeugdhulp 2.0 is een omwenteling waarin ik geloof”, aldus Van Mulders.

Volgens Van Mulders moeten jongeren ook na hun 18de kunnen terugvallen op ondersteuning en netwerken, maar is het maar de vraag of de integrale jeugdhulp alle “tragische verhalen” zal kunnen vermijden. “We moeten ons geen illusies maken. Er komen nog Jordy’s. Dat is inherent aan hulpverlening. Er bestaat geen waterdicht systeem, anders was het geen hulpverlening meer. Hulpverlening staat middenin de maatschappij, inclusief al haar risico’s”. Een nulrisico bestaat met andere woorden niet.

Van Mulders verdedigt zich in het interview ook tegen de kritiek op de te grote bureaucratie in de sector. “Ik wil graag een debat voeren over overdreven bureaucratie of protocollering. Een hulpverlener moet vooral hulpverlener blijven. Dat is zijn eerste opdracht. Als onnodige procedures of formulieren dat in de weg staan, dan moeten we dat bekijken. Maar er zijn ook een aantal maatschappelijke vragen die je niet kan negeren. Een hulpverlener moet zich verantwoorden voor de stappen die hij wel of niet zet. Hij moet kunnen aantonen dat de minderjarige en zijn context inspraak kreeg. Van een professional verwacht ik heldere antwoorden”, klinkt het.

bron: Belga