De Block werkt aan “herijking” erelonen artsen

De Block werkt aan "herijking" erelonen artsen

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werkt aan een “herijking” van de artsenlonen, zoals dat duidelijk voorzien is in het regeerakkoord. Ze wil echter niet over één nacht ijs gaan, luidt het op haar kabinet. De kwestie is immers nauw verbonden met de ziekenhuisfinanciering, waar eveneens fundamenteel aan gesleuteld wordt. De Christelijke Mutualiteit (CM) pleit vanmorgen voor besparingen op de hoge artsenlonen. “Het is niet normaal dat een arts zo veel meer verdient dan een verpleegkundige. Het wordt tijd dat iemand de politieke moed heeft om die kloof aan te pakken”, stelt topman Luc Van Gorp. Veel specialisten verdienen nu vlot meer dan tienduizend euro netto per maand. “Bovendien is het niet duidelijk hoeveel artsen eigenlijk precies verdienen. Via supplementen krijgen ze extra loon, maar daar heeft niemand zicht op. Dat is niet transparant.”

Minister De Block werkt aan een “herijking” en een vereenvoudiging. Het regeerakkoord is daarover ook duidelijk: “de tarieven worden op transparante wijze afgestemd op de reële kostprijs van de prestatie, onverantwoorde verschillen in vergoeding tussen de verschillende medische disciplines worden weggewerkt”.

Bedoeling is met name intellectuele prestaties, onderling overleg en multidisciplinaire samenwerking meer naar waarde te schatten, terwijl de prijs van de gebruikte instrumenten of technologie geen directe invloed meer zou mogen hebben op de aangerekende tarieven. Op dit moment is immers sprake van een historisch gegroeide scheeftrekking in het voordeel van specialisten die veel scans doen of ander hoogtechnologisch materiaal gebruiken.

De situatie is echter niet zwart-wit, nuanceert men bij De Block. Artsen dragen immers een deel van hun erelonen af aan het ziekenhuis waar ze werken en verdienen dus niet zomaar de bedragen die her en der geciteerd worden.

De zaak moet dus samen bekeken worden met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. En dat is een werk van bijzonder lange adem, dat sowieso ook de volgende legislatuur nog zal doorlopen. De Block heeft een groep academici alvast gevraagd om de kwestie van de honoraria te bekijken en op zoek te gaan naar objectieve criteria die kunnen leiden tot een meer evenwichtig systeem dat bovendien ook in de toekomst haalbaar blijft. In een volgende fase volgt dan overleg met de artsensyndicaten. Een structurele hervorming op basis van objectieve criteria maakt daarbij het meeste kans op slagen, beseft men op het kabinet-De Block.

bron: Belga