Coaching helpt jongeren met migratie-achtergrond makkelijker aan job

Coaching helpt jongeren met migratie-achtergrond makkelijker aan job

Jongeren met een migratie-achtergrond raken twee keer zo vaak aan een job wanneer ze actief begeleid worden. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van het Duo for a Job-programma dat jongeren in Brussel begeleidt naar een betere socio-economische integratie. Van alle jongeren met migratie-achtergronden die in het begeleidingsprogramma werden gekoppeld aan een oudere persoon met professionele ervaring vond 53 pct binnen twaalf maanden een job op lange termijn. Een cijfer dat tweemaal zo hoog ligt als het normale opnemingspercentage. Sinds de oprichting in november 2012 coachte Duo for a Job in Brussel al 380 jongeren met een migratie-achtergrond.

“In bepaalde Brusselse buurten met veel laaggeschoolde jongeren met een migratie-achtergrond schommelt de werkloosheidsgraad tussen 60 en 70 procent. Deze buurten zijn een voedingsbodem geworden voor economische wanhoop en socioculturele vervreemding”, stelt Matthieu Le Grell, medeoprichter van Duo for a Job.

Voor de oudere Belgen die de jongeren begeleiden, is het programma eveneens een hulp in het actief ouder worden. Zo zet Duo for a Job aan tot sociale relaties en intergenerationele solidariteit tussen mensen die anders niet met elkaar in contact zouden komen.

Het programma kent nog een primeur, want het is de eerste keer op het Europese continent dat een sociaal programma succesvol gefinancierd wordt via een pay-for-success-mechanisme. Daarbij betaalt de overheid de investeerders terug met interest wanneer de vooropgestelde resultaten behaald worden.

bron: Belga