Debat over verloning artsen laait opnieuw op

Belga / S. Gremmelprez

De Christelijke Mutualiteit (CM) wil de gezondheidszorg betaalbaar houden door te snijden in de lonen van artsen. Het voorstel schiet bij de geneesheren in het verkeerde keelgat.

De ziekenzorg in ons land staat onder druk en dat heeft ook zijn gevolgen voor de relatie tussen de artsenverenigingen en de mutualiteiten, vooral aangaande de verloning van dokters en specialisten. CM-voorzitter Luc Van Gorp stak in het Nieuwsblad opnieuw het vuur aan de lont.

«Het is niet normaal dat een arts zo veel meer verdient dan een verpleegkundige», stelde hij. «Bovendien is het niet duidelijk hoeveel artsen eigenlijk precies ontvangen. Via supplementen krijgen ze extra loon, maar daar heeft niemand zicht op. Dat is niet transparant.» Van Gorp vraagt om een debat over «de redelijkheid van die lonen».

De uitspraken worden door de artsen gelezen als een oorlogsverklaring. «Ik wil daar wel over discussiëren, maar eerst moet de CM zich bezighouden met zijn kerntaak als verzekeraar en stoppen zich als commercieel exploitant te gedragen», reageert Marc Moens, voorzitter van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Volgens hem is het voorstel een «afleidingsmanoeuvre» om tot een systeem te komen van vaste tarieven voor alle patiënten, waarin de CM die tarieven zelf kan bepalen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block werkt ondertussen aan een «herijking» van de artsenlonen. Ze wil echter niet over één nacht ijs gaan. De kwestie is nauw verbonden met de ziekenhuisfinanciering, waar eveneens aan gesleuteld wordt.