“Wesphael had talloze keren kunnen doorslaan, waarom dan nu?”

Wesphael had talloze keren kunnen doorslaan, waarom dan nu?

Bernard Wesphael heeft sinds zijn huwelijk in augustus 2012 tot vlak voor de noodlottige 31 oktober 2013 een resem incidenten meegemaakt met Véronique Pirotton waardoor hij had kunnen doorslaan. Maar dat is nooit gebeurd. Waarom zou hij dan wel het noorden verloren hebben die avond van 31 oktober en haar gedood hebben? Dat vroeg Jean-Philippe Mayence, de advocaat van Wesphael, zich woensdagnamiddag luidop af. Het was een in zijn ogen retorische vraag, en hij ging er in detail op in. “Het probleem van huiselijk geweld is een steeds terugkerend probleem, het is bijna nooit een alleenstaand geval”, aldus Mayence. “En bij Bernard Wesphael is nooit een geval van huiselijk geweld vastgesteld”, zo luidde het. “Maar dat is dan ook volledig in overeenstemming met zijn persoonlijkheid, zoals ook al gebleken is uit alle getuigenissen die we gehoord hebben. Bernard is een pacifist, niet gewelddadig en altijd kalm in crisissituaties.”

Mayence beschreef in detail alle incidenten die zich voorgedaan hebben in het huwelijk tussen Pirotton en Wesphael, en hij benadrukte daarbij de kalmte die deze laatste steeds in acht nam. Zo is er de geparfumeerde brief van Oswald D. die hij onderschept had. “Ik weet niet hoe u zou reageren”, vroeg Mayence aan de juryleden, “Ik weet zelfs niet hoe ik zou reageren. Maar Wesphael, hij bleef kalm. Véronique heeft daarop een klacht ingediend, onder dwang van haar echtgenoot volgens het OM, maar daar is niets van aan”, aldus Mayence, die voorlas uit de klacht: “Pirotton zegt daarbij zelf dat Wesphael niet agressief is, dat hij niets afweet van vorige contacten met Oswald D.”

Mayence haalde nog een aantal incidenten aan, zoals de zelfmoordpoging van 16 september 2013. “Die dag had Pirotton zeven contacten (sms’en, telefoontjes,…) gehad met D. En wat doet Wesphael? Hij regelt de ziekenhuisopname! ”

“Ondanks al die zaken, is Wesphael altijd kalm gebleven. Waarom zou hij dan op 31 oktober 2013 doorgeslagen zijn”, vroeg Mayence zich af. “Het strookt niet met zijn persoonlijkheid”.

bron: Belga