Provincieraad keurt uitvoeringsplan voor glastuinbouwzone Melsele goed

De Oost-Vlaamse provincieraad keurde woensdagnamiddag het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) en bijhorend onteigeningsplan goed dat ruimte moet voorzien voor een zestig hectare grote glastuinbouwzone in Melsele (Beveren). Al in 2008 nam de deputatie het initiatief voor een clustering van glastuinbouw in Melsele. Het eerste plan werd in 2013 vernietigd omdat de impact op de waterhuishouding onvoldoende grondig in kaart was gebracht. Ondertussen werd gewerkt aan een nieuw plan. Met de juiste inrichting van het gebied, zo blijkt uit wateronderzoek, zal de impact op de waterhuishouding tot een minimum beperkt worden.
De plannen stoten in het verleden op buurtprotest, ook landbouwers protesteerden eerder al en het gemeentebestuur wisselde ook het geweer van schouder. Toch zegt de provincie dat op één na alle overheidsinstanties gunstig adviseerden en dat met de beslissing invulling gegeven wordt aan Vlaamse planprocessen. Ook waarschuwde gedeputeerde Versnick dat er op de gronden gespeculeerd werd in functie van een logistiek park.
Het plan werd door 39 raadsleden van de meerderheid goedgekeurd. De rest van de raad stemde tegen.

bron: Belga