Pokémons vertrekken: rust keert terug in havendorpje Lillo

Pokémons vertrekken: rust keert terug in havendorpje Lillo

In het Antwerpse havendorpje Lillo lijkt de overrompeling door spelers van Pokémon Go eindelijk achter de rug. Volgens het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) werden er nog geen inbreuken vastgesteld op het sinds zondag van kracht zijnde nachtelijk speelverbod en lijkt het bedrijf achter Pokémon Go eindelijk geluisterd te hebben naar de grieven van stadsbestuur en politie. Er zouden sinds kort immers een pak minder (zeldzame) Pokémon te vinden zijn, wat de interesse duidelijk heeft doen afnemen. De amper 35 inwoners van Lillo klaagden de voorbije maanden over de massa’s Pokémonjagers die er de rust kwamen verstoren. De straten en parkings stroomden er dagelijks vol en de spelers bleven vaak tot ’s nachts rondhangen, niet zelden vergezeld van de nodige alcohol. Burgemeester De Wever reageerde door de politie extra te laten patrouilleren om overlast te beteugelen en door extra ophaalrondes van afval te organiseren, maar een structurele oplossing bleek dat niet.

Ook het bedrijf achter Pokémon Go, Niantic, werd aangeschreven. Zij beloofden rekening te houden met de problemen en minder Pokémon te voorzien in Lillo. Omdat daar in de praktijk niets van terecht bleek te komen, besliste de Antwerpse gemeenteraad vorige week om een nachtelijk speelverbod (22 tot 7 uur) voor Pokémon Go in te voeren in Lillo. Dat tijdelijk politiereglement blijft sowieso nog van kracht tot 31 december, laat De Wever dinsdag weten.

“De Pokémonjagers respecteren het verbod”, aldus nog De Wever. “Het wijkteam van Lokale Politie Antwerpen kon tijdens nachtelijke controles nog geen enkele inbreuk vaststellen. Er worden overdag nog wel enkele spelers gespot in het dorp, maar om 22 uur blijkt iedereen vertrokken.”

bron: Belga