Koning verleende in 2015 23 keer genade

Koning verleende in 2015 23 keer genade
Koning verleende in 2015 23 keer genade

Koning Filip heeft vorig jaar op voorstel van Justitieminister Koen Geens 23 keer genade verleend. Zes keer gebeurde dat aan Nederlandstaligen en zeventien keer aan Franstaligen. Dat antwoordt minister Geens op een schriftelijke vraag van kamerlid Hendrik Vuye (onafhankelijke). In 2016 werd tot nog toe drie keer genade verleend aan Franstaligen.
Het genaderecht is een voorrecht dat krachtens artikel 110 van de Grondwet voorbehouden is aan de Koning. Deze heeft hierbij het recht om de uitvoering van een (gedeelte van de) straf kwijt te schelden, hetzij een gevangenisstraf, geldboete, vervallenverklaring van het recht tot sturen of verbeurdverklaring. Hij kan de straf ook verminderen, omzetten of een een proeftijd toestaan. De dienst Genade van FOD Justitie behandelt de genadeverzoeken die tot de bevoegdheid van de FOD Justitie behoren. Op voorstel van de bevoegde minister neemt de Koning de uiteindelijke beslissing.

In zijn vraagstelling peilde Vuye naar de communautaire verschillen omdat er in het verleden aan opvallend meer Franstaligen genade werd verleend. Van de 96 genadeverzoeken die in 2009 werden ingewilligd waren er 73 voor Franstaligen. In 2010 was dat het geval met 69 van de 75, in 2011 53 van de 70, in 2012 39 van de 53 en in 2013 16 van de 29.

In 2014 werden slechts twee genademaatregelen toegekend omdat toenmalig Justitieminister Annemie Turtelboom eind 2013 beslist had om geen voorstellen meer voor te leggen aan de Koning. “De beslissingen om in 2015 genade te verlenen waren vooral gebaseerd op medische redenen”, aldus Geens.

Bron: Belga