Klimaatakkoord Parijs treedt zondag 6 november in werking

Klimaatakkoord Parijs treedt zondag 6 november in werking

Het klimaatverdrag van Parijs treedt zondag 6 november in werking. Vrijdag zullen de Europese Unie en de zeven lidstaten die het verdrag al ratificeerden hun beslissing bij VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon neerleggen, waarna het akkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius dertig dagen later definitief juridisch bindend wordt. Het Europees Parlement keurde het klimaatverdrag gisteren goed. Daardoor is het zeker dat de drempels om het verdrag in werking te laten treden, overschreden worden. Minstens 55 partijen die het akkoord vorig jaar in Parijs ondertekenden, en die samen verantwoordelijk zijn voor minimum 55 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, moeten het klimaatverdrag ratificeren om het juridisch bindend te maken.

Momenteel hebben 63 partijen die instaan voor 52,11 procent van de uitstoot hun notificatie afgerond. Nieuw-Zeeland kon gisteren als laatste aan het lijstje worden toegevoegd.

Gisterenavond schaarden de Europese lidstaten zich achter de beslissing van het Parlement. Een kleine, formele stap, maar wel een die toelaat dat de Europese Unie haar ratificatie-instrument aanstaande vrijdag bij de Verenigde Naties neerlegt. Ook de zeven EU-landen die hun goedkeuringsproces reeds afgerond hebben, zullen dat dan doen.

Als niemand de Europeanen nog de loef afsteekt – en daar ziet het op dit moment niet naar uit – worden vrijdag de drempels definitief overschreden en begint de in het verdrag voorziene periode van dertig dagen te lopen voor de gemaakte afspraken bindend worden. Dat betekent dat de officiële inwerkingtreding op zondag 6 november gebeurt, één dag voor in het Marokkaanse Marrakesh de volgende klimaatconferentie van start gaat. Daar staat de implementering van het verdrag van Parijs op de agenda.

Europa is goed voor 12,08 procent van de uitstoot. De zeven lidstaten die het verdrag al hebben afgerond – Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Slovakije, Oostenrijk, Malta en Portugal – voor ongeveer 5 procent. België (0,32 procent) zou ten vroegste tegen februari volgend jaar de hele ratificatieprocedure kunnen afwerken.

bron: Belga