Geen geld meer voor bloedproeven: FOD Justitie nuanceert

Geen geld meer voor bloedproeven: FOD Justitie nuanceert

Er is bij Justitie geen geld meer om de politie te bevoorraden met buisjes om bloed af te nemen bij zwaar dronken of gedrogeerde chauffeurs. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. De FOD Justitie verduidelijkt dat er extra middelen werden gevraagd en dat er voldoende bloedvenules zijn. “Het is geen budgettair probleem, maar een probleem van organisatie en verdeling”, klinkt het bij de federale overheidsdienst. “De FOD Justitie heeft voor 2016 een budget voorzien en gedurende het jaar worden bijkomende budgetten beschikbaar gemaakt wanneer het initiële budget is uitgeput door bestellingen. De budgetten worden verdeeld in functie van de behoefte en er wordt rekening gehouden met de stock die nog voorhanden is bij bepaalde politiezones. De verdeling gebeurt in overleg met de politiezones, maar de politiezones moeten er ook zelf over waken dat die verdeling op een optimale manier gebeurt. Het is aan de logistieke diensten van de politie om een billijke verdeling mee mogelijk te maken”, klinkt het.

Bij Justitie beamen ze wel dat bestellingen die recentelijk werden geplaatst tijdelijk “on hold” worden gezet omdat het aangevraagde bijkomende budget nog wordt gecontroleerd door de bevoegde instanties. “Die controles zijn eigen aan overheidsopdrachten en onvermijdelijk.”

Met het bijkomende budget zal het jaareinde met de BOB-campagnes niet in het gedrang komen, klinkt het nog.

bron: Belga