Audit is streng voor hoe Electrabel omgaat met vertrouwelijke documenten

Audit is streng voor hoe Electrabel omgaat met vertrouwelijke documenten

Uit een audit blijkt dat er heel wat problemen zijn met de manier waarop Electrabel omgaat met de beveiliging van haar geklasseerde vertrouwelijke – of ook wel geheime – documenten. Met uitzondering van één eenheid strookt het beheer daarvan niet met wat de wet voorschrijft, zo blijkt uit het rapport. De resultaten van de audit werden overgemaakt aan de operator op 4 juni met het oog op een controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Het rapport gaat over de vijf eenheden verantwoordelijk voor de nucleaire sector: Nuclear Corporate Production, Corporate Security, Electrabel Corporate Nuclear Safety Department (ECNSD) en de sites van Doel en Tihange.
Niet minder dan 26 non-conformiteiten (major non conformity) kwamen daarbij aan het licht. “We kunnen daaruit besluiten dat het beheer van die documenten, waarvan de behandeling wettelijk is vastgelegd, met uitzondering van ECNSD, niet voldoet aan die wetgeving en dat gepaste acties noodzakelijk zijn”, besluit de audit.
De mankementen variëren van site tot site. Bij de opvallendste is een probleem met de onderaannemers in Doel. Een firma beschikt er over alle nieuwe “Site Security” plannen, buiten medeweten van Electrabel.
Het rapport legt ook bloot dat materiaal in de lokalen met beperkte toegang, waar de geheime documenten bewaard worden, onvolledig is. Zo is er bijvoorbeeld geen versnipperaar, pc of printer. Ook worden niet systematisch de toegangscodes voor lokalen en brandkasten aangepast in het geval van wissel van personeel. Daarnaast weten in verschillende gevallen de veiligheidsmedewerkers niet hoe ze bepaalde documenten moeten vernietigen. In twee eenheden zijn er geen fiches waarmee de vertrouwelijke documenten getraceerd kunnen worden. Bepaalde documenten zijn daardoor fout geregistreerd of hebben niet de melding ‘vertrouwelijk’ op elke bladzijde staan.
Uit het rapport blijkt voorts dat er een probleem is met de identificatie van de mensen die verantwoordelijk zijn voor de verschillende veiligheidstaken binnen de Nucleaire Corporate Production. “De rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk en niet toegewezen sinds de aanpassing van de organisatie.”

bron: Belga