“Waarheid is niet altijd het belangrijkste voor een politicus”

Waarheid is niet altijd het belangrijkste voor een politicus

Advocaat Philippe Moureau, die tijdens het proces van Bernard Wesphael de nabestaanden van slachtoffer Véronique Pirotton vertegenwoordigt, heeft Wesphael in zijn pleidooi afgeschilderd als een typische politicus. De waarheid is niet altijd het belangrijkste, hij kan rustig blijven tijdens een ondervraging en gebruikt zijn netwerk. Diego Smessaert, de tweede advocaat van de burgerlijke partijen, had vanochtend in 45 minuten al kernachtig dertien feitelijke “puzzelstukjes” gelegd die moeten aantonen dat Wesphael schuldig is aan doodslag. Moureau nam meer tijd om in te gaan op de bijzonderheid van deze zaak: de beschuldigde is een politicus.

“Mijn cliënten zijn op zoek naar dé waarheid”, sprak Moureau de jury toe. “Ze kunnen maar rouwen als u hen zegt wat de waarheid is. Als ik zelf de minste twijfel had over de schuld, dan liet ik de advocaat-generaal alleen met zijn beschuldiging.” Waarna een snedige Moureau stevig inhakte op het beroep van politicus.

“Bernard Wesphael is een politicus. Men moet vaststellen dat de waarheid voor een politicus niet altijd het belangrijkste is. In het assisenhof is dat wel zo. In de politiek kan men bepaalde belangen, persoonlijk of algemeen, belangrijker vinden. Bernard Wesphael verdedigde zich als een politicus. Hij zegt niet dé waarheid, hij vertelt zijn waarheid.”

Wesphael paste de techniek toe van de vroegere Franse politicus Charles Pasqua, aldus Moureau. “Bij gerechtelijke problemen sleur je een zaak bij een zaak in de zaak, zodat uiteindelijk niemand nog weet waarover het gaat.” Het feit dat hij een politicus is, verklaart volgens de advocaat ook waarom Wesphael zo kalm kon blijven toen hij netelige vragen kreeg. “Hij kan zich perfect controleren.”

“Men moet beseffen over welke middelen een politicus kan beschikken”, aldus nog Moureau. “Een politicus heeft zijn netwerk.” De advocaat verwees daarbij naar de getuigenis van senaatsvoorzitter Christine Defraigne (MR) op het proces. “Hij belt de senaatsvoorzitter om 2 uur in de ochtend om te zeggen dat hij opgepakt is.”

Maar Wesphael kreeg ook een journalist op bezoek in de gevangenis. Daarover wond Moureau zich geweldig op. “In de akte van verdediging gaat het over de ‘hypermediatisering’ van deze zaak. Dat zou de jury besmetten, zeggen ze. Maar wie is verantwoordelijk voor die mediatisering?”, wierp hij op. Om vrienden of familie op bezoek te krijgen, moest er een verzoek komen van die vriend en van Wesphael zelf. “Die ‘vriend’ beseft in de wachtzaal dat hij ook journalist is en neemt een interview af in de gevangenis. Hij heeft geen toegang tot het hele dossier, maar enkel de stukken die Wesphael hem wil geven.”

Volgens Moureau moet Wesphael niet klagen over de media in deze zaak. De beschuldigde schreef zelfs een brief naar persagentschap Belga om zijn onschuld uit te schreeuwen, stelde de advocaat nog vast. “Du jamais vu”, klonk het.

bron: Belga