Vanaf 2017 vermeldt verblijfsvergunning ook of men mag werken

Vanaf 2017 vermeldt verblijfsvergunning ook of men mag werken

Indien de nodige wetten tijdig door de verschillende parlementen goedgekeurd worden, krijgen mensen van vreemde afkomst vanaf volgend jaar niet langer een verblijfsdocument én een arbeidskaart of arbeidsvergunning. Het verblijfsdocument zal vermelden of de houder van de kaart mag werken in België. Dat kondigt minister van Werk Kris Peeters aan op een schriftelijke vraag van sp.a-senator Bert Anciaux. Die klaagt aan dat er zoveel statuten zijn dat het bijzonder onduidelijk is te weten wanneer iemand mag werken en wanneer niet. “Geen kat vindt hier haar jongen nog in terug”, aldus Anciaux. “Deze complexiteit is zowel voor de vreemdeling als voor de potentiële werkgevers onwerkbaar en onhoudbaar”, vindt ook de minister. Volgens Peeters is de regelgeving rond verblijf en werk voor personen van vreemde nationaliteit zo complex door de enorme diversiteit van situaties waar deze mensen zich in kunnen bevinden. De verschillende administraties hebben uitgezocht dat het om niet minder dan 122 verschillende situaties gaat.

Daarom hebben de federale en gewestregeringen beslist om van de verplichte omzetting van een Europese richtlijn gebruik te maken om de huidige ondoorzichtigheid drastisch te herleiden. “In de toekomst zullen in quasi alle situaties niet langer twee documenten worden afgeleverd (een verblijfsdocument en een arbeidskaart of arbeidsvergunning), maar slechts één document: een verblijfsdocument dat zal vermelden of, en zo ja, in welke mate, de houder van die kaart mag werken in België”, aldus Kris Peeters. Volgens hem is dat een belangrijke verbetering voor de persoon van vreemde afkomst zelf, maar ook voor de werkgever en de inspectiediensten.

De minister verduidelijkt nog dat de ontwerpteksten recent zijn voorgelegd aan de verschillende regeringen en na de nodige adviezen bij de start van het parlementaire jaar in de verschillende parlementen kunnen worden ingediend. “Ik hoop dat tegen het eind van dit jaar alle wetten gestemd en alle besluiten uitgevaardigd zijn zodat dit vereenvoudigde systeem in werking kan treden vanaf de start van 2017”, stelt minister Peeters in zijn antwoord.
Volgens Bert Anciaux gaat het om een “belangrijke vooruitgang in een zeer ingewikkeld dossier”.

bron: Belga