Premier Michel herhaalt: er is geen geheim akkoord over herziening Grondwet

Commissie Financiën weigert hoorzitting met directie ING

De federale regering heeft niet in het geheim een akkoord gesloten over de herziening van de Grondwet. Dat heeft premier Charles Michel vanmiddag in de Kamer geantwoord op een vraag van Catherine Fonck (cdH). Zoals gebruikelijk zal het dossier aan het einde van de legislatuur aan de orde zijn, wanneer het parlement en de regering zich moeten buigen over welke lijst met artikelen uit de Grondwet voor herziening vatbaar worden verklaard. Na het vertrek van Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit de partij, verdeelde N-VA een nota over de communautaire strategie onder zijn kaderleden. Daaruit blijkt dat N-VA hoopt dat de Grondwet zo ruim mogelijk wordt opengesteld. “Geen enkele hervorming mag onmogelijk worden gemaakt. De kiezer moet ook alle opties krijgen om daarover te kunnen beslissen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat de grondwet voor herziening vatbaar wordt verklaard,” luidt het.

De fractieleidster van het cdH, Catherine Fonck, zag in die nota het bewijs van het bestaan van de zogenaamde “Atoma-schriftjes”. Aan het begin van de legislatuur had vicepremier Jan Jambon tijdens een lezing voor nationalistische studenten naar dergelijke schriftjes verwezen. Nadien luidde het dat het om een metafoor ging.

Net als toen herhaalde de premier in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken dat er geen akkoord is binnen de regering over de herziening van de Grondwet, “niet in het regeerakkoord noch elders”. De meerderheidspartijen zijn overeen gekomen loyaal de zesde staatshervorming uit te voeren, aldus de eerste minister. Hij wees erop dat verschillende partijen over grondwettelijke thema’s nadenken. Zo verwees Michel naar de discussie in Franstalig België over de verhuis van Onderwijs en Cultuur naar de gewesten.

Aan het einde van de legislatuur komt er een politiek moment waarop Kamer, Senaat en regering zich zullen buigen over de Grondwetsartikelen die de komende legislatuur kunnen worden aangepast. “Maar daarover bestaat geen voorafgaand akkoord”, verzekerde Michel. De stemming over die lijst betekent tegelijkertijd de ontbinding van het parlement in de aanloop naar de verkiezingen.

bron: Belga