N-VA en Open Vld dringen bij minister Geens aan op oplossing voor drugsverslaafden

N-VA en Open Vld dringen bij minister Geens aan op oplossing voor drugsverslaafden

Coalitiepartners N-VA en Open Vld dringen bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V) aan op een oplossing voor drugshulpverlening in de gevangenissen. Dat zeggen Kamerleden Sophie De Wit (N-VA) en Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) in een gezamenlijke reactie op het bericht in De Standaard.
Daarin staat dat drugsverslaafde gevangenen al maanden in de kou staan. De centrale aanmeldpunten voor drugsverslaafden (CAP) stopten ermee op 1 mei 2016, door een negatief advies van de inspecteur van Financiën. Daardoor kunnen duizenden drugsverslaafde gevangenen vrijwel nergens meer terecht voor een opname of behandeling.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tekende daartegen beroep aan bij zijn collega van Begroting, Sophie Wilmès (MR). Die bevestigde de twijfels over de bevoegdheid van de federale regering. Ook zouden er budgettaire problemen zijn, omdat de gevraagde middelen voor de CAP in 2016 niet werden toegekend.

N-VA en Open Vld betreuren het stilvallen van de CAP’s. Sophie De Wit (N-VA): “De CAP’s leverden ontzettend nuttig werk in de gevangenissen. Sinds hun start in 2011 hebben ze al meer dan 6.000 hulpaanvragen gekregen. Dat de CAP’s nu noodgedwongen moeten stoppen en het bekwame personeel zijn ontslagbrief krijgt valt te betreuren”. De Wit hoopt dat de federale en Vlaamse regering tot een oplossing komen. De Wit: “De ingewikkelde bevoegdheidsverdeling leidt nu tot problemen in de praktijk en de ontmanteling van een dienst waar iedereen over tevreden was. Het probleem doet zich nu niet enkel in Vlaanderen, maar ook in Brussel en Wallonië voor. Ook daar heeft men de drugshulp nu moeten stopzetten. Ik denk dat dit aantoont dat in de toekomst een gepaste oplossing nodig is”.

Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld): “Ik betreur dat de discussie over bevoegdheden de oorzaak is van het feit dat gedetineerden vandaag geen aanspreekpunt hebben. De splitsing van bevoegdheden leidt niet altijd tot een duidelijkere of eenvoudigere aanpak, is mijn conclusie.”

bron: Belga