Actiegroepen tegen Oosterweeltracé ronden kaap van 40.000 handtekeningen

Actiegroepen tegen Oosterweeltracé ronden kaap van 40.000 handtekeningen

De Antwerpse actiegroepen die zich verzetten tegen het huidige tracé voor de Oosterweelverbinding hebben de voorbije maanden al 40.350 handtekeningen verzameld voor een nieuwe volksraadpleging. Officieel zijn er 52.000 handtekeningen nodig om zo’n Antwerpse volksraadpleging af te dwingen, maar de actiegroepen hebben zich geëngageerd om voor de winter aan 75.000 te geraken. Ze moeten ingediend worden voor de stad zich uitspreekt over de bouwaanvraag. Hoewel er momenteel constructief overleg loopt tussen de actiegroepen, overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, de Vlaamse overheid en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) over onder meer het overkappen van de Antwerpse ring en – vorige week nog – het grotendeels vrijwaren van het Sint-Annabos, blijven Ademloos, stRaten-generaal en Ringland zich intussen verzetten tegen het Oosterweeltracé zoals het nu voorligt. Ze zijn onder meer van mening dat het tracé een volledige overkapping van de noordelijke ring en een volgens hen wenselijke scheiding van doorgaand en lokaal verkeer in de weg staat. Net zoals in 2009 willen ze dat de Antwerpenaar zich over de kwestie kan uitspreken.

Om de campagne voor een volksraadpleging nog een extra boost te geven, houden de actiegroepen op zaterdag 5 oktober een “handtekeningenmarathon”. “Die dag willen we 5.000 handtekeningen verzamelen”, laat Ringland dinsdag weten. “Vanuit een stand in de buurt van de Vreemdelingenmarkt zwermen we vanaf 9.30 uur uit over de hele stad. Om 17 uur worden de handtekeningen geteld.” Iedereen die minstens 16 jaar oud is en in een van de negen districten van Antwerpen woont, mag tekenen.

bron: Belga