Taskforce moet aantal naakte ontslagen bij ING inperken

Taskforce moet aantal naakte ontslagen bij ING inperken

Op het overleg tussen de verschillende regeringen van ons land en de vakbonden bij ING is beslist een taskforce op te richten. Die moet de vakbonden informatie en expertise leveren om zo alternatieven te vinden om het aantal naakte ontslagen bij de bank te beperken. Dat maakte eerste minister Charles Michel na het overleg bekend. “Het is een moeilijk moment”, aldus Michel. De regeringen zullen de wet-Renault gebruiken om het aantal naakte ontslagen zoveel mogelijk omlaag te krijgen. “We moeten er alles aan doen om de sociale schade zoveel mogelijk te beperken.”
Michel wees er ook fijntjes op dat de belastingbetaler in het verleden moest opdraaien voor de redding van de banken. “Zij moeten nu hun verantwoordelijkheid opnemen”, zei hij. Zo moeten werknemers begeleid worden naar ander werk.

“De vakbonden moeten toegang krijgen tot de volledige informatie en de kans krijgen om alternatieven te vinden”, aldus nog de eerste minister. “Werknemers van banken zijn mensen en geen nummers”, klonk het.
Pia Desmet, federaal secretaris van de socialistische vakbond BBTK, zei dat ook zal onderzocht worden wat de impact van de digitalisering juist is. “Volgens ons is dat te overschat”, zei ze na het overleg. “In de taskforce zullen we tegenvoorstellen doen.”

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt is de financiële sector “onderhevig aan tal van veranderingen en externe factoren, zoals de opmars van de digitalisering, de intrede van de nieuwe financiële technologieën (FinTech), maar ook het rentebeleid van de centrale banken”.

“Deze evoluties zetten het klassieke bankmodel onder druk en dwingen de financiële instellingen ertoe zich aan te passen”, aldus de minister. Volgens hem komt het erop aan ervoor te zorgen dat het financiële landschap “voldoende divers blijft, met plaats voor nieuwe spelers en gevestigde waarden”.

Van Overtveldt was net als minister van Werk en Economie Kris Peeters en de Vlaamse, Waalse en Brusselse minister-presidenten aanwezig op het overleg. Vlaams minister-president Geert Bourgeois wees er voor aanvang op dat de VDAB een sterk instrument is om de werknemers te begeleiden en te heroriënteren naar ander werk.

bron: Belga