Steden en gemeenten akkoord om niet te te stemmen over toetreding Chinese partner

Steden en gemeenten akkoord om niet te te stemmen over toetreding Chinese partner

Op vijf onthoudingen na hebben alle resterende steden en gemeenten bij Eandis ingestemd om op de buitengewone algemene vergadering de toetreding van een Chinese partner niet te stemmen. Dat komt omdat aan twee voorwaarden voor de fusie tussen zeven distributienetbeheerders, noodzakelijk voor de toetreding van Chinees kapitaal, niet voldaan bleek. De toetreding werd niet ter stemming voorgelegd omwille van twee opschortende voorwaarden. Zoals bekend besliste Imea (Antwerpen) om de fusie tussen de zeven distributienetbeheerders niet goed te keuren, omdat de VREG niet akkoord ging om aparte tarieven toe te staan. Daarnaast bleek maandagavond ook dat Gaselwest-Zuid niet akkoord ging met de fusieoperatie, omdat de Henegouwse gemeente Ellezelles zich niet wilde afsplitsen.
Eandis zal tot 30 april 2017 alle verdere mogelijkheden onderzoeken.

bron: Belga