Patriottische procreativiteit aanzwengelen om migrantenstroom in te dijken

De Italianen moeten meer kindjes maken om op te tornen tegen de toename van de migrantenpopulatie in het land. Dat voorstel heeft Europarlementslid Magdi Allam gelanceerd. Doen de autochtone Italianen dat niet, dan dreigt de Laars van Europa voor de tweede maal een ondergang van het Romeinse Rijk te ondergaan, aldus Allam. Allam is in Egypte geboren, werd journalist bij diverse Italiaanse kranten en bekeerde zich in 2008 tot het katholicisme. In 2013 liet hij de katholieke kerk al in de steek: zij was “niet streng genoeg” voor de islam. Zelfs voor zijn religieuze overstap was hij “islamkritisch”. Momenteel zetelt hij in Straatsburg voor de nationaal-conservatieve FdI-AN (Broeders van Italië – Nationale Alliantie).
Allam wil de uitvlucht niet meer horen dat Italianen geen kinderen hebben “omdat ze het zich niet kunnen veroorloven”. In de strijd tegen de islam moeten de Italianen (best) figuurlijk maar een tandje bijsteken in het echtelijke bed. Allam ziet ook enige ironie in de hoge procreativiteit onder de migranten terwijl juist die financieel aan de grond zitten.
Geen kinderen maken uit economische overwegingen is fout, aldus het EP-lid. Kinderen zijn absoluut nodig om “ons overleven als Italiaanse gemeenschap veilig te stellen”. En dan valt, volgens Allam, de “seculiere en liberale beschaving met judeo-christelijke wortels weg” om vervangen te worden door een “gemengd ras waar het individu wordt gereduceerd tot gereedschap voor het produceren en consumeren”.
Het geboortecijfer in Italië is al jaren als het niveau van het Italiaanse voetbal: in dalende lijn.

bron: Belga