Nucleaire sector ziet klimaatdoelstellingen niet haalbaar zonder kernenergie

Nucleaire sector ziet klimaatdoelstellingen niet haalbaar zonder kernenergie

De Europese klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 zijn volgens een studie van consultant PwC Enterprise Advisory enkel haalbaar door een elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energie en kernenergie. De studie gebeurde in opdracht van het Nucleair Forum, dat 12 organisaties uit de nucleaire sector vertegenwoordigt. Uit die studie moet ook blijken dat die energiecombinatie de stabiliteit van de elektriciteitsprijs en de bevoorradingszekerheid op lange termijn garandeert. Voor de studie over het Belgische energielandschap tegen 2030 en 2050 bepaalde de consultant drie scenario’s: een kernuitstap vanaf 2025 zoals de federale regering heeft voorzien, het behoud van de kernenergiecapaciteit zoals nu (ongeacht de verlenging van de huidige kernenergiecentrales of de bouw van nieuwe) en een situatie met het behoud van de helft van de huidige jaarlijkse productiecapaciteit uit kernenergie. De studie is hoofdzakelijk gebaseerd op cijfers Elia, het Internationaal Energieagentschap (IEA), het Federaal Planbureau en het Energy Technology Research Institute (ETRI).

Volgens de studie levert het scenario met het behoud van de kernenergiecapaciteit zoals nu, een vermindering van de CO2-uitstoot in de elektriciteitsproductie op van 50 procent tegen 2030 en 52 procent tegen 2050, wat in lijn ligt met de Europese en Belgische doelstellingen. Bij een kernuitstap zou de CO2-uitstoot dan weer 31 procent hoger liggen tegen 2030 en 17 procent hoger tegen 2050, in vergelijking met de huidige uitstoot.

“De voornaamste reden is een hogere import of hoger aandeel fossiele en koolstofintense opties zoals gascentrales, waar België mee zal geconfronteerd worden bij een kernuitstap”, klinkt het. “Het behoud van kernenergie, samen met de proactieve ontwikkeling van hernieuwbare energie, is essentieel om op termijn een koolstofarme elektriciteitsproductie te bereiken.”

Bij het berekenen van het uitstootvolume werd rekening gehouden met de directe uitstoot (door de installaties zelf), de indirecte uitstoot (door de activiteiten waardoor de installatie kan werken, met uitzondering van de bouw) en de totale uitstoot.
Nog volgens de studie verslechtert de competitiviteit van elektriciteit en de bevoorradingszekerheid bij een situatie zonder kernenergie. “In dat geval zou men een beroep moeten doen op import van elektriciteit en op de duurdere thermische centrales”, klinkt het.

bron: Belga